Tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đến 500 sinh viên ở Hải Phòng

28/10/2019, 23:59

Tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đến 500 sinh viên ở Hải Phòng - BHXH thành phố Hải Phòng vừa phối hợp với Thành đoàn Hải Phòng tổ chức Hội nghị truyên truyền phổ biến chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đến hơn 500 đoàn viên, thanh niên là sinh viên đến từ các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn.

Hội nghị truyên truyền phổ biến chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đến hơn 500 đoàn viên, thanh niên là sinh viên đến từ các trường đại học, cao đẳng tại Hải Phòng

Tại Hội nghị, báo cáo viên của BHXH thành phố đã truyền đạt những thông tin quan trọng của chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, đặc biệt là các thông tin về quyền lợi khi tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BHYT học sinh sinh viên, BHYT hộ gia đình và những điểm mới của Nghị Quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH.

Cùng với việc truyền đạt thông tin, báo cáo viên đã trao đổi, giải đáp nhiều câu hỏi thắc mắc của các bạn sinh viên xoay quanh các vấn đề về đối tượng, mức lương đóng BHXH, các quy định về thông tuyến, chuyển tuyến KCB BHYT…

Thông qua Hội nghị đã giúp các sinh viên nắm rõ hơn vai trò, mục đích, ý nghĩa của chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; nâng cao ý thức, trách nhiệm của bản thân đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Từ đó, góp phần giúp các sinh viên tích cực hưởng ứng, tự giác tham gia BHYT và phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT, nhất là BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình./.

Kim Dung - Nam Nguyễn - Hoàng Trà

Bình luận