Tự hào với 90 năm Đảng quang vinh

04/02/2020, 12:48

Tự hào với 90 năm Đảng quang vinh - Tự hào 90 năm Đảng quang vinh với sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Đảng, chúng ta cũng cần hiểu rõ về những nhân tố nào đã tạo nên bản lĩnh trí tuệ của Đảng ta. Để chung tay góp sức cho sự nghiệp cách mạng của Đảng luôn thắng lợi và thành công trong giai đoạn hiện nay. Để hiểu rõ vấn đề này Truyền hình QPVN đã trao đổi với PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh.

Video: QPVN

Bình luận