Truyền thống hiếu học của Dòng họ Nguyễn Công Đại Mỗ

22/07/2020, 09:23

Truyền thống hiếu học của Dòng họ Nguyễn Công Đại Mỗ - Nói đến phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại các địa phương hiện nay, không thể không nhắc đến dòng họ Nguyễn Công tại phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Năm học 2019-2020 vừa qua, Dòng họ Nguyễn Công đã trao thưởng cho 135 cháu học sinh giỏi, trong đó có 2 cháu tốt nghiệp Đại học loại giỏi và 16 cháu đỗ vào các trường Đại Học

Từ quỹ khuyến học, khuyến tài

Nhờ trọng việc học, tri thức được mở mang nên người họ Nguyễn Công tích cực ứng dụng khoa học trong phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Không ít tấm gương vượt khó học tập đã trở thành những cán bộ mẫu cán công tác tại các cơ quan trong và ngoài tỉnh, góp công sức xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.

Nguồn quỹ “Khuyến học, khuyến tài” do hội đồng gia tộc đóng góp và luôn được quan tâm đúng mức. Theo đó, nguồn quỹ này được chi thường xuyên để hỗ trợ con, cháu gặp khó khăn về chi phí, đồ dùng học tập; khen thưởng trong học kỳ và cuối năm học cho những cá nhân có thành tích xuất sắc.

Ngay sau khi Quỹ khuyến học được thành lập, các thành viên Ban điều hành đã gương mẫu ủng hộ Quỹ, mỗi thành viên đã ủng hộ ngay từ 1 đến 2 triệu đồng; đặc biệt, thành viên Nguyễn Hữu Hà, chi 4 của dòng Họ đã ủng hộ Quỹ 100 triệu đồng, thành viên Nguyễn Văn Long, chi 7 đã ủng hộ gần 50 triệu đồng (kể cả bằng hiện vật và tiền mặt)

Đến ngày 10/8/2019 tổng số tiền của Quỹ Khuyến học, khuyến tài của dòng họ Nguyễn Công đã đạt được 162 triệu đồng (bằng tiền mặt và hiện vật).

Buổi lễ của Dòng họ Nguyễn Công Đại Mỗ

Đến mô hình Dòng họ học tập tiêu biểu

Tiếp nối truyền thống hiếu học có từ bao đời và tiếp tục thực hiện phong trào khuyến học, năm nào dòng họ cũng quyết tâm giữ vững danh hiệu “Dòng họ học tập” của địa phương với số lượng gia đình học tập tăng lên.

Để thúc đẩy phong trào hiếu học, tộc ước họ Nguyễn Công đã dành một chương quy định đầy đủ về “xây dựng con người và công tác khuyến học” với mục tiêu “Mỗi người trong dòng họ phải có bổn phận rèn luyện và tự giác học tập thường xuyên, học tập suốt đời… Học để nâng cao đời sống của gia đình và góp phần phát triển quê hương, đất nước”.

Nhờ đó dòng họ Nguyễn Công được Hội khuyến học Hà Nội công nhận “Dòng họ khuyến học tiêu biểu” giai đoạn 2016 – 2020. Những thành công ấy là tiền đề dòng họ phấn đấu xây dựng, trở thành “Dòng họ học tập” theo Đề án 281 của Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” với mục tiêu xây dựng và thí điểm các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập”.

Hội Khuyến học TP. Hà Nội đã trao bằng công nhận dòng họ Nguyễn Công là Dòng họ học tập tiêu biểu

Từ năm 2016  đến nay, dòng họ Nguyên Công ở phường Đại Mỗ liên tục được công nhận đạt “Dòng họ học tập” được Hội Khuyến học Hà Nội tặng Giấy khen công nhận là “Dòng họ học tập tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2016 – 2020”.

Long Nga

Bình luận