Truyền thông Ấn Độ đề cao vai trò của Đại hội XIII

28/01/2021, 10:30

Tờ Time of India (Ấn Độ) ngày 26/1 đã có bài bình luận nêu rõ Đại hội XIII diễn ra vào thời điểm lịch sử không chỉ đối với Việt Nam mà còn đối với toàn thể khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương với rất nhiều cơ hội cũng như thách thức.

TH

Bình luận