Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV:

Trách nhiệm Bộ Công thương trong Luật Quản lý ngoại thương

25/05/2017, 19:55

Trách nhiệm Bộ Công thương trong Luật Quản lý ngoại thương - Nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị cần làm rõ trách nhiệm quản lý Nhà nước về ngoại thương đặc biệt là Bộ Công thương trong dự thảo Luật Quản lý ngoại thương.

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Tuân, tỉnh Thái Bình phát biểu tại phiên họp ngày 25/5. Ảnh: quochoi.vn

Tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, ngày 25/5, Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số điều của dự án Luật Quản lý ngoại thương. 

Trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Quản lý ngoại thương, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, đa số ý kiến đề nghị quy định về thẩm quyền của Bộ Công Thương theo hướng minh bạch, có cơ chế kiểm soát, giám sát; rà soát quy định trách nhiệm của Bộ Công Thương để bảo đảm không trái với quy định về chức năng, nhiệm vụ của Bộ.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiếp thu, chỉnh lý các nội dung này tại Điều 7 của dự thảo Luật theo hướng quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ Công Thương chủ trì, chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong thực hiện quản lý nhà nước về ngoại thương; quy định trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền.

Quy định trách nhiệm của chính quyền địa phương và làm rõ việc phân cấp cho chính quyền địa phương liên quan đến một số lĩnh vực như quy định về cơ chế điều hành hoạt động thương mại biên giới (Điều 55), về phát triển ngoại thương (Chương VI).

Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh phát biểu tại phiên họp. Ảnh:quochoi.vn

Liên quan đến vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh khẳng định, dự thảo văn bản luật này được xây dựng dựa trên tinh thần của Hiến định và Hiến pháp và đảm bảo những nguyên tắc cao nhất về quyền tự do kinh doanh, quyền tự do trong hoạt động xuất nhập khẩu theo quy định của pháp luật, không có bất cứ điều khoản, nội dung nào chứa đựng những giấy phép mới hoặc những quy định mang tính thủ tục, hành chính mới.

Bộ Công thương sẽ thực hiện rất rõ ràng, cụ thể, đầy đủ các cơ chế và nội dung liên quan đến việc phân cấp, giao trách nhiệm cho các cấp của chính quyền địa phương.

Tất cả những nội dung cụ thể liên quan đến các điều khoản, nội dung của Luật Quản lý ngoại thương, Chính phủ và Bộ Công thương là đầu mối sẽ có trách nhiệm thực thi theo đúng quy định của luật pháp quốc tế liên quan đến thương mại, đặc biệt những nguyên tắc của Tổ chức Thương mại thế giới cũng như các khuôn khổ hội nhập mà Việt Nam đã tham gia.

Bộ Công thương cam kết thực hiện một cách đầy đủ với tinh thần trách nhiệm cao nhất và tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội./.

TH

Bình luận