Cụm thi đua Hội Nhà báo 6 tỉnh miền núi Tây Bắc:

Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

13/12/2019, 08:36

Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 - Ngày 13/12, tại Yên Bái, Cụm thi đua Hội Nhà báo 6 tỉnh miền núi Tây Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Ảnh_Nam Nguyễn

Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh miền núi Tây Bắc có 6 đơn vị gồm: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Lao Cai, Hà Giang, Tuyên Quang và Yên Bái. Năm 2019, Hội Nhà báo Yên Bái được các đơn vị trong Cụm bầu làm đơn vị Thường trực Cụm.

Mỗi đơn vị có điều kiện khác nhau song cùng chung một nhiệm vụ là phấn đấu xây dựng Hội Nhà báo cũng như một nền báo chí ở các tỉnh ngày càng phát triển.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thùy, Phó Chánh Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái báo cáo tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2019.

Báo cáo tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2019, Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thùy, Phó Chánh Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái cho biết: Công tác thi đua - khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước của Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh miền núi Tây Bắc được các đơn vị thành viên trong Cụm hưởng ứng tích cực và có nhiều đổi mới, phù hợp với tình hình đặc điểm của mỗi đơn vị. Trong quá trình thực hiện các Hội đã tập trung vào nhiệm vụ chính trị được giao, các phong trào thi đua đã bám sát các chỉ tiêu, kế hoạch của ngành, UBND tỉnh giao và chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Các đơn vị đều có ý thức chấp hành tốt quy chế chung, đoàn kết nhất trí trong mọi hoạt động. Gặp gỡ, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm giữa các đơn vị trong Cụm về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng để nâng cao hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, nội dung các phong trào thi đua đã được triển khai sâu rộng đến cơ sở, thực hiện với nhiều hình thức phong phú và đa dạng, khuyến khích, động viên tính chủ động, sáng tạo của các tập thể, cá nhân. Ngoài ra, công tác khen thưởng đã thể hiện được sự tôn vinh, ghi nhận công lao đóng góp của các tập thể, cá nhân là động lực thúc đẩy cán bộ, viên chức, hội viên – nhà báo hăng hái thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu quả công chuyên môn của từng đơn vị.

Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả công tác thi đua khen thưởng năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020, tại hội nghị, các đại biểu của Cụm thi đua Hội Nhà báo 6 tỉnh miền núi Tây Bắc đã thảo luận sôi nổi đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác thi đua khen thưởng năm 2019. Đồng thời đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam nâng tỷ lệ khen thưởng để động viên, khuyến khích hội viên, nhà báo tích cực hơn nữa trong hoạt động báo chí và công tác Hội.

Kết quả, Cụm thi đua Hội Nhà báo 6 tỉnh miền núi Tây Bắc đã thống nhất suy tôn Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái nhận cờ thi đua đơn vị xuất sắc năm 2019 và Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ nhận bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam.

Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái đã trao cờ thi đua cho Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ. Ảnh_Nam Nguyễn.

Tại Hội nghị, Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái đã trao cờ thi đua cho Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ. Theo đó, Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ sẽ làm đơn vị Thường trực Cụm thi đua Hội Nhà báo 6 tỉnh miền núi Tây Bắc năm 2020, đồng thời các Hội nhà báo trong Cụm đã ký kết giao ước thi đua năm 2020.

Một số hình ảnh ký kết giao ước thi đua năm 2020:

Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ và Hội Nhà báo tỉnh Lào Cai. Ảnh: Nam Nguyễn

Hội Nhà báo tỉnh Hà Giang và Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Nam Nguyễn

Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc và Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái. Ảnh: Nam Nguyễn

Nam Nguyễn

Bình luận