Tổng Công ty Thép Việt Nam hoàn thành chỉ đạo Đại hội cấp cơ sở, hướng đến Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

04/07/2020, 15:12

Tổng Công ty Thép Việt Nam hoàn thành chỉ đạo Đại hội cấp cơ sở, hướng đến Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 - Ngày 27/6, toàn bộ 37/37 tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, hướng đến phục vụ Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III. Chất lượng đội ngũ cán bộ cấp uỷ và các chức danh chủ chốt được đảm bảo đúng chỉ tiêu theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn từ cấp trên.

Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL khóa III, Nhiệm kỳ 2020 - 2025

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển”; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm các quy chế, quy định của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam đã nghiêm túc thực hiện các văn bản về chỉ đạo tổ chức đại hội Đảng các cấp đến các tổ chức đảng trực thuộc.

Nhờ đó, Các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam thực hiện tốt công tác chuẩn bị, xây dựng văn kiện đại hội đúng hướng dẫn và sát tình hình của đơn vị. Trong đó, chú trọng đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời đề ra những chỉ tiêu chủ yếu, khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm phù hợp và có tính khả thi cho nhiệm kỳ 2020-2025.

Công tác nhân sự đại hội đã được cấp uỷ cơ sở chuẩn bị kỹ lưỡng. Các đồng chí được cấp uỷ dự kiến tham gia cấp uỷ nhiệm kỳ mới đều được rà soát, thẩm tra nhằm đảm bảo dân chủ, công khai. Trình tự và thủ tục bầu cử được tiến hành đúng quy định. Hầu hết các đồng chí trúng cử đều có sự tín nhiệm cao của Đại hội và Ban Chấp hành Đảng bộ.

Kết quả, nhiệm kỳ 2020-2025, các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty đã bầu được 124 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, với 81,4% đồng chí tái cử; 18,5% cấp ủy mới tham gia lần đầu; cấp ủy viên là nữ có 21 đồng chí, cấp ủy viên dưới 35 tuổi 01 đồng chí. Đồng thời tại đại hội các chi bộ, Đảng bộ đã bầu được 118 đại biểu chính thức và 30 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Có 02/37 đơn vị đại hội quyết định bầu thiếu cấp ủy viên để bổ sung sau Đại hội nhiệm kỳ.

Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty cổ phần Thép VICASA-VNSTEEL, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chất lượng đội ngũ Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ và các chức danh chủ chốt cơ bản đảm bảo đúng tiêu chuẩn Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của cấp trên.

Trước tình hình phức tạp của dịch Covid-19, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty đã chỉ đạo để Đại hội cấp cơ sở diễn ra an toàn, thiết thực, không phô trương, hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Bên cạnh đó, Đảng bộ Công ty đã quan tâm chỉ đạo và làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên và người lao động.

Trên cơ sở kết quả đại hội các tổ chức Đảng trực thuộc, Đảng bộ Tổng công ty đang tập trung chỉ đạo, chuẩn bị mọi điều kiện về công tác tuyên truyền, chuẩn bị văn kiện và nhân sự phục vụ Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP là Đảng bộ Công ty mẹ mở rộng hoạt động theo mô hình Đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở Đảng; trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương với 37 tổ chức Đảng trực thuộc, trong đó có 12 đảng bộ cơ sở, 15 chi bộ cơ sở và 10 Chi bộ trực thuộc (không có đảng bộ trực thuộc được giao quyền cấp trên cơ sở).

Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

P.V

Bình luận