Toàn quốc có 84,7 triệu người tham gia BHYT

06/08/2019, 14:12

Toàn quốc có 84,7 triệu người tham gia BHYT - Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, hết tháng 6/2019, toàn quốc có 84,7 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 89,3% dân số; tham gia BHXH bắt buộc có 14,48 triệu người; 12,7 triệu người tham gia BH thất nghiệp và 405.000 người tham gia BHXH tự nguyện.

 Toàn quốc có 84,7 triệu người tham gia BHYT

Tính đến hết tháng 6/2019, toàn Ngành thu 171.270 tỷ đồng, đạt 47% kế hoạch cả năm; trong đó: thu BHXH 114.437 tỷ đồng, BH thất nghiệp 8.191 tỷ đồng, BHYT 46.079 tỷ đồng.

Thực hiện giải quyết 57.939 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; giải quyết 468.055 người hưởng trợ cấp 1 lần; 5.182.232 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho 86,73 triệu lượt người. Ngành BHXH cũng phối hợp với ngành LĐ-TB&XH giải quyết 404.212 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 21.436 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề.

Cơ quan BHXH và Bưu điện đã và đang phối hợp thực hiện chi trả cho khoảng 3,1 triệu người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; trong đó, chi bằng tiền mặt cho khoảng 2,6 triệu người, chi qua tài khoản cá nhân cho khoảng 536.000 người. Công tác chi trả được thực hiện kịp thời, đúng người hưởng, đúng chế độ, bảo đảm an toàn tiền mặt trong chi trả, đẩy mạnh công tác tuyên truyền chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản thẻ ATM.

Bên cạnh đó, toàn Ngành BHXH đã rà soát, bàn giao hơn 13,3 triệu sổ BHXH để người lao động quản lý, đạt 99,11% trên tổng số lao động đang tham gia BHXH bắt buộc đã được cấp sổ, còn 120.286 sổ BHXH chưa thực hiện rà soát (chủ yếu là sổ mới phát sinh đến thời điểm tháng 30/6/2019)./.

TH

Bình luận