Động lực để phát triển

Động lực để phát triển

Đại hội thi đua yêu nước Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn 2020-2025 là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm biểu dương, khích lệ tinh thần thi đua yêu nước trong các cấp Hội Nhà báo và các hội viên....