Nâng cao chất lượng và thu hút nhiều người tham gia BHYT

04/10/2019, 18:58

Nâng cao chất lượng và thu hút nhiều người tham gia BHYT - Ngày 03/10, Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội họp phiên toàn thể, thẩm tra báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện nghị quyết 68 /2013/QH13 đẩy mạnh chính sách, pháp luật về BHYT, tiến tới BHYT toàn dân. Ủy viên trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thúy Anh chủ trì phiên họp.

Nâng cao chất lượng và thu hút nhiều người tham gia BHYT

Báo cáo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân, Bộ Y tế đã chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, BHXH Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan xây dựng, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến BHYT. Tổ chức triển khai và thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp được đưa ra trong Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020. Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết: Đến nay, toàn quốc có trên 85,2 triệu người tham gia BHYT, bao phủ 89,8% dân số, vượt chỉ tiêu Thủ tướng giao. 53/63 tỉnh thành phố đã sắp xếp lại cơ sở y tế dự phòng từ tuyến tỉnh thành Trung tâm kiểm soát bệnh tật. 555/713 huyện đã hợp nhất Trung tâm y tế và bệnh viện thành Trung tâm y tế đa chức năng, trực tiếp quản lý trạm y tế xã, thực hiện tinh gọn đầu mối, giảm số lượng người làm việc ở các bộ phận quản lý.

Đối với thực hiện mục tiêu hoàn thiện đầu tư các trạm y tế xã ở vùng có điều kiện kinh tế khó khắn, Bộ Y tế đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tăng cường đầu tư cho y tế cơ sở, trang thiết bị cho các trạm y tế xã vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn. Theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, việc đầu tư cho các cơ sở y tế nói chung, các trạm y tế vùng đặc biệt khó khăn thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương, ngân sách trung ương chỉ mang tính hỗ trợ. Theo thống kê, cả nước có khoảng gần 65% số trạm y tế xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã nhưng nhiều trạm vẫn cần phải cải tạo, nâng cấp nên còn khoảng 35% số trạm y tế xã cần phải đầu tư, nâng cấp.

Về việc đổi mới cơ chế tài chính và thực hiện lộ trình BHYT toàn dân, Bộ Y tế tiếp tục thực hiện đúng lộ trình, góp phần giảm ngân sách cấp cho các bệnh viện và giảm số lượng người hưởng lương từ ngân sách Nhà nước; thực hiện nhiều giải pháp để hạn chế tình trạng lạm dụng Quỹ BHYT, phối hợp với Bộ Tài chính, BHXH Việt Nam giải quyết một số vướng mắc trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT. Bộ Y tế đang xây dựng thông tư hướng dẫn giá dịch vụ chăm sóc sức khỏe, khám, chữa bệnh theo yêu cầu để đẩy mạnh xã hội hóa, hợp tác công tư...

Tại phiên họp, các đại biểu đánh giá, bên cạnh nỗ lực của đội ngũ cán bộ, y bác sỹ, ngành Y tế cũng đang tồn tại nhiều vấn đề bất cập. Mạng lưới y tế cơ sở tuy rộng khắp nhưng hiệu quả hoạt động chưa cao, chất lượng khám chữa bệnh chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của người dân, mới chỉ tập trung vào chữa bệnh nhưng chưa chăm sóc toàn diện cho người bệnh. Chất lượng khám chữa bệnh chưa đồng đều giữa các vùng, tuyến.

Thẩm tra báo cáo của Chính phủ, Ủy ban về các vấn đề Xã hội cơ bản tán thành với những kết quả đạt được của ngành y tế, tuy nhiên Ủy ban chỉ ra rằng vẫn còn tình trạng trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm y tế của một số chủ sử dụng lao động vẫn xảy ra ở hầu hết các địa phương; công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách về bảo hiểm y chưa được nhận thức đúng mức, do đó hiệu quả tuyên truyền chưa cao. So với chỉ tiêu mà Nghị quyết đề ra, thì việc thực hiện đã đạt và vượt mục tiêu, những nội dung đạt và vượt đa số là khu vực dùng ngân sách, còn người dân tự đóng thì tăng thấp. Bên cạnh đó, việc đầu tư, nâng cấp trạm y tế xã vẫn còn nhiều vướng mắc, nếu Chính phủ không có định hướng đầu tư rõ ràng thì khó có thể đạt được mục tiêu này vào năm 2020; quá tải ở khu vực ngoại trú còn cao. Ngoài ra, công tác tuyên truyền về các lĩnh vực của ngành y còn chưa đồng bộ và toàn diện, nội dung và hình thức tuyên truyền chưa phong phú, hấp dẫn, tác động chưa mạng đến nhận thức của người dân, người lao động và lãnh đạo doanh nghiệp.

Do đó, Ủy ban đề nghị Chính phủ, cụ thể là Bộ Y tế xác định rõ nhiệm vụ để tập trung phát triển bảo hiểm y tế; triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối dữ liệu trong quản lý và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế để người dân tham gia và hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế; đổi mới cơ chế tài chính và phương thức; nâng cao y đức, chuyên môn nghiệp vụ của y sĩ, bác sĩ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo hiểm y tế tới toàn dân. Đồng thời đề nghị các địa phương tăng cường đầu tư ngân sách cho việc thực hiện chính sách, pháp luật về khám chữa bệnh và bảo hiểm y tế, nhất là đầu tư cho trạm y tế xã ở vùng có điều kiện kinh tế- xã hội toàn dân.

Thảo luận tại Phiên họp, đại biểu Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội cho rằng: Nhiều nơi người dân đi khám tại các cơ sở y tế tuyến xã không hài lòng về chất lượng khám chữa bệnh nên muốn chuyển lên tuyến trên, dẫn đến tình trạng quá tải ở các bệnh viện lớn.

Theo ông Nguyễn Quang Tuấn, hệ thống y tế cơ sở được xây dựng theo chuẩn của Bộ Y tế với đầy đủ thiết bị cơ bản cùng đội ngũ y, bác sỹ được đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên nhưng đến nay không phát huy được hiệu quả là vấn đề cần phải được xem xét nghiêm túc, cụ thể để có phương pháp khắc phục. Y tế cơ sở rất quan trọng đối với sức khỏe nhân dân, nhất là ở các địa phương, vùng sâu, vùng xa. Nếu phát huy được hiệu quả của tuyến y tế cơ sở sẽ giúp ích nhiều cho người dân.

Để phổ cập BHYT toàn dân, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, Giáo sư Nguyễn Anh Trí, nguyên Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho rằng: Cần phát triển mạnh dịch vụ y tế tư nhân, các cơ sở y tế công lập chỉ cần tập trung cung cấp các dịch vụ y tế công cộng, y tế dự phòng... Bên cạnh vai trò của hệ thống bệnh viện tư nhân, việc tự chủ trong các bệnh viện công lập là rất quan trọng, cần được nhân rộng trong tương lai để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cũng như thu hút sự tham gia của BHYT.

 Để thu hút toàn dân tham gia BHYT, các đại biểu đề nghị các cơ quan chức năng cần có những giải pháp nhằm nâng cao nhận thức cho người dân cũng như cán bộ y tế để có cái nhìn đúng đắn hơn với những bệnh nhân dùng thẻ BHYT khi đi chữa bệnh; đồng thời đẩy mạnh chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh theo hướng người có thẻ phải được phục vụ nhanh hơn người không có thẻ, như vậy mới nâng cao hiệu quả chất lượng và thu hút nhiều người tham gia BHYT...

Một số đại biểu cũng đề nghị, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về BHYT, hình thức tuyên truyền phải mới, nội dung phải hấp dẫn, huy động được nhiều đối tượng tham gia vào công tác tuyên truyền như sinh viên các trường y, các đối tượng là người có uy tín ở những vùng sâu, vùng xa…

Kết luận nội dung làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội Nguyễn Thúy Anh đề nghị Bộ Y tế tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp; phối hợp hiệu quả với các Bộ, ngành có liên quan để hoàn thành tốt các mục tiêu mà Nghị quyết 68/2013/QH13 đã đề ra. Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thúy Anh đề nghị, trên cơ sở các ý kiến thảo luận, Ủy ban về các vấn đề Xã hội sẽ hoàn thiện các báo cáo một cách kỹ lưỡng về nội dung và kỹ thuật văn bản để trình Ủy ban thường vụ Quốc hội trong phiên họp tới./.

Hoài Anh - Phú Hưng - Bá Nam

Bình luận