Thủ tục chuyển nơi hưởng lương hưu

22/05/2018, 10:37

Thủ tục chuyển nơi hưởng lương hưu - Anh Trung (Hà Nội) có bố mẹ của là cán bộ hưu trí, sống tại tỉnh Nghệ An, muốn chuyển đến ở cùng anh trai của anh tại tỉnh Vĩnh Phúc. Vậy, bố mẹ anh phải làm gì để chuyển nơi hưởng lương hưu?

Thủ tục chuyển nơi hưởng lương hưu

Trả lời :

Theo Điều 115 Luật BHXH, về chuyển nơi hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội.

Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng chuyển đến nơi ở khác trong nước có nguyện vọng được hưởng bảo hiểm xã hội ở nơi cư trú mới thì có đơn gửi cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đang hưởng.

Trong tình huống này, bố mẹ anh nghỉ hưu và hưởng lương hưu ở Nghệ An. Nay bố mẹ anh chuyển vào sống tại Vĩnh Phúc. Vậy anh có thể làm đơn yêu cầu chuyển nơi hưởng lương hưu nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội ở Nghệ An.

Về thủ tục chuyển nơi hưởng lương hưu, anh cần chuẩn bị hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

+ Đơn yêu cầu theo mẫu 14 – HSB (bản chính);

+ Hồ sơ đang hưởng lương hưu do cơ quan bảo hiểm xã hội quản lý

+ Giấy giới thiệu trả lương hưu và trợ cấp BHXH theo mẫu số C77-HD kèm theo bảng kê hồ sơ theo mẫu số 17-HSB.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Anh nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội tại Nghệ An. Cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ giải quyết hồ sơ của anh trong 5 ngày làm việc. Trong trường hợp không giải quyết thì cơ quan bảo hiểm xã hội phải có văn bản giải thích rõ lý do cho anh .

Lưu ý: trong đơn đề nghị anh phải ghi rõ địa chỉ cư trú chuyển đến (số nhà, đường, phường (xã), quận (huyện), tỉnh (thành phố) và số điện thoại liên hệ để tỉnh nơi đến thuận tiện khi cần liên lạc.

BBT

Bình luận