Bội chi ngân sách 11 tháng hơn 167,25 nghìn tỷ đồng

03/12/2016, 18:44

Bội chi ngân sách 11 tháng hơn 167,25 nghìn tỷ đồng - Theo Bộ Tài chính, mức bội chi Ngân sách Nhà nước (NSNN) 11 tháng ước đạt 167,25 nghìn tỷ đồng, bằng xấp xỉ 65,8% mức bội chi Quốc hội quyết định đầu năm.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Thu NSNN tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2015

Tổng thu cân đối NSNN thực hiện tháng 11 ước đạt 86,5 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu 11 tháng đạt 911,2 nghìn tỷ đồng, bằng 89,8% dự toán năm, bằng 87,7% mức đánh giá thực hiện cả năm báo cáo Quốc hội.

Thu nội địa ước đạt 60,45 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu 11 tháng đạt 728,6 nghìn tỷ đồng, bằng 92,8% dự toán năm, tăng 13,4% so cùng kỳ năm 2015.

Thu ngân sách địa phương bình quân chung đạt khoảng 103% dự toán năm, 49/63 địa phương thu bảo đảm yêu cầu tiến độ dự toán. Trong đó, 28 địa phương đã hoàn thành dự toán thu cả năm, chủ yếu do tăng thu tiền sử dụng đất.

Thu ngân sách từ dầu thô tháng 11 ước đạt 3,3 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu 11 tháng ước đạt 35,6 nghìn tỷ đồng, bằng 65,3% dự toán năm, bằng 90,1% mức đánh giá thực hiện cả năm báo cáo Quốc hội và bằng 58,9% so với cùng kỳ năm 2015.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 21,95 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thu 11 tháng ước đạt xấp xỉ 142,95 nghìn tỷ đồng.

Bảo đảm trả nợ đúng kỳ hạn

Chi NSNN tháng 11 ước đạt 103,5 nghìn tỷ đồng; luỹ kế 11 tháng đạt 1.078,5 nghìn tỷ đồng, bằng 84,7% dự toán năm, tăng 6,2% so cùng kỳ năm 2015.

Đáng chú ý, chi đầu tư phát triển ước đạt 173,4 nghìn tỷ đồng, bằng 68% dự toán năm, tăng 14,1% cùng kỳ năm 2015.

11 tháng, chi trả nợ và viện trợ ước đạt 145 nghìn tỷ đồng, bằng 93,5% dự toán năm, tăng 1,8% so cùng kỳ năm 2015, bảo đảm thanh toán đầy đủ, kịp thời các khoản nợ đến hạn theo cam kết.

Huy động vốn từ việc phát hành Trái phiếu Chính phủ của Kho bạc Nhà nước tính đến ngày 23/11/2016 đạt 274.594 tỷ đồng bằng 97,7% kế hoạch điều chỉnh năm 2016, tăng 43,8% so với cùng kỳ năm 2015./.

Phạm Cường

Bình luận