Thiếu nắng?!

04/03/2019, 07:20

Chia nắng rồi, sao thiếu?

Lối nhỏ vẫn mù sương

Đường khuya đèn leo lét

Trang giấy vẫn còn nguyên

 

Ngày cứ dồn bâng khuâng

Đêm nối dài thao thức

Sương rơi rơi gõ nhịp

Thạch sùng sao mãi kêu?

 

Lâng lâng nhớ lời em:

Khi hoa xoan bừng nở

Đón anh vô trong nớ

Thưa chuyện của hai nhà”…

 

Vậy mà nay tháng Ba

Sương còn giăng khắp ngõ

Hoa vẫn lép bên nhà

Phải chăng vì thiếu nắng ?

 

Tháng 3/2019

Nguyễn Hồng Vinh

Bình luận