Thí điểm kiểm soát cách ly phòng, chống dịch Covid-19 tại nhà

05/08/2020, 09:18

Thí điểm kiểm soát cách ly phòng, chống dịch Covid-19 tại nhà - Người cách ly đeo đồng hồ và thông tin về thân nhiệt sẽ được đồng bộ với điện thoại, truyền dữ liệu về hệ thống máy chủ đặt tại Trung tâm Dữ liệu thành phố Hồ Chí Minh; khi người cách ly tự ý rời khỏi khu vực cách ly, ứng dụng sẽ gửi cảnh báo về cơ quan quản lý.

Đội Công nghệ thông tin phòng, chống dịch Covid-19 (Hội Tin học thành phố Hồ Chí Minh) vừa đề xuất UBND thành phố Hồ Chí Minh cho phép triển khai thí điểm tại quận 12 việc kiểm soát cách ly người có nguy cơ nhiễm Covid-19 tại nhà trong vòng 14 ngày thông qua ứng dụng giám sát.

Theo đó, hệ thống gồm phần cứng (đồng hồ đo thân nhiệt, điện thoại) và phần mềm quản trị hoạt động trên môi trường internet.

Thí điểm kiểm soát cách ly phòng, chống dịch Covid-19 tại nhà

Người cách ly đeo đồng hồ và thông tin về thân nhiệt sẽ được đồng bộ với điện thoại, truyền dữ liệu về hệ thống máy chủ đặt tại Trung tâm Dữ liệu thành phố Hồ Chí Minh; khi người cách ly tự ý rời khỏi khu vực cách ly, ứng dụng sẽ gửi cảnh báo về cơ quan quản lý.

Quá trình thí điểm sẽ thực hiện dưới sự giám sát của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh, Sở Thông tin và Truyền thông, Công ty TNHH MTV Công viên phần mềm Quang Trung, Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Tường Minh và Hội Tin học thành phố Hồ Chí Minh.

Nguồn HNMO

Bình luận