Thể lệ cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo"

13/10/2017, 18:54

Thể lệ cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" - Tạp chí Người Làm Báo xin trân trọng giới thiệu tới độc giả kế hoạch và Thể lệ cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo", giai đoạn 2017-2020

 

Bình luận