Tham gia BHYT, người dân đã có thể tra cứu online

29/08/2017, 17:00

Tham gia BHYT, người dân đã có thể tra cứu online - Hiện tại, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã tích hợp phần tra cứu giá trị sử dụng thẻ BHYT của người dân, người lao động trên Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam. Mọi người cần tra cứu có thể làm theo các bước:

Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam

Bước 1: Truy cập vào địa chỉ www.baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/pages/tra-cuu-thoi-han-su-dung-the-bhyt.aspx

Bước 2: Nhập thông tin thẻ BHYT.
- Mã thẻ.
- Ngày/Năm sinh.
- Họ tên (Nhập đầy đủ họ và tên).
- Mã xác thực.

Bước 3: Bấm chuột vào nút Tra cứu.

Theo Khoản 1, Điều 47, Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam quy định: “Không thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT đối với các trường hợp người tham gia đã báo giảm đóng BHYT nhưng tại thời điểm khám bệnh, chữa bệnh thẻ BHYT vẫn còn giá trị sử dụng”.

Mặt khác, theo Công văn 3340/BHXH-ST ngày 08/8/2017, trên thẻ BHYT chỉ in giá trị sử dụng của thẻ từ ngày …/…/… chứ không còn in ngày hết hạn sử dụng (đối với thẻ BHYT đã cấp mà chưa được đổi, cấp lại theo mẫu mới vẫn có giá trị sử dụng đến khi được đổi, cấp lại).

TH

Bình luận