Tây Ninh: Tăng cường phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHXH

06/12/2019, 18:38

Tây Ninh: Tăng cường phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHXH - Thời gian qua, để tăng cường phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHXH tỉnh Tây Ninh đã tích cức khai thác cơ sở dữ liệu quyết toán năm 2017 và năm 2018 của Cơ quan Thuế cung cấp, qua đó kết quả đạt được khá tích cực.

Tây Ninh: Tăng cường phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHXH. Ảnh minh họa.

Theo đó, năm 2018, BHXH tỉnh đã tiến hành gửi thông báo đến 1.018 đơn vị với 7.268 lao động, với kết quả khai thác mới 233 đơn vị với 3.313 lao động tham gia BHXH, BHYT.

Năm 2019, BHXH tỉnh gửi Thông báo đến 975 đơn vị với 6.343 lao động, kết quả đến hết tháng 10/2019 có 349 đơn vị mới tham gia với 4.086 lao động. BHXH tỉnh Tây Ninh đến trực tiếp đơn vị lập biên bản là 279 đơn vị. Trong đó, có 43 đơn vị với 925 lao động đã ngưng hoạt động, 181 đơn vị sai địa chỉ và không liên hệ được.

Theo đại diện BHXH tỉnh Tây Ninh, việc khai thác dữ liệu cơ quan Thuế chuyển sáng cũng còn nhiều khó khăn khi, thực tế khi cơ quan BHXH đến làm việc thì đa số không có lao động (hoặc đã nghỉ việc), lao động là người nhà trong gia đình; Số lao động chưa tham gia tập trung nhiều vào doanh nghiệp xây dựng, khi có công trình họ mới thuê mướn hoặc khoán việc, khi hết công trình thì không còn lao động. Địa chỉ của doanh nghiệp trên dữ liệu thuế khi đăng ký cũng không chính xác với thực tế, gây khó khăn cho cơ quan BHXH khi liên hệ làm việc. Thông tin của người lao động trên dữ liệu Thuế cung cấp không đầy đủ và chưa chính xác, nên việc rà soát, điều tra để làm việc với doanh nghiệp cũng gặp khó khăn (thiếu giới tính; ngày sinh; sai họ và tên …/.

Bá Nam - Thu Hiền - Hoàng Trà

Bình luận