Tạp chí Người Làm Báo - số 415 (9/2018)

19/09/2018, 12:56

HIỆU QUẢ XÃ HỘI

Kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2018), giới báo chí và nhân dân cả nước luôn nhớ về Bác Hồ - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, người thầy của nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Trong cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám mùa thu năm 1945, báo chí cách mạng Việt Nam luôn gắn bó với vận mệnh của dân tộc, vận động và tổ chức nhân dân đứng lên đập tan ách đô hộ của thực dân Pháp, giành chính quyền về tay nhân dân; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, đóng góp quan trọng vào công cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong công cuộc đổi mới và đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, các thế hệ nhà báo là những người lính xung kích của Đảng, Nhà nước trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, luôn có mặt nơi “đầu sóng ngọn gió”, sẵn sàng xả thân vì đất nước và dân tộc; tích cực phát hiện, đấu tranh với những hành vi tham nhũng, tiêu cực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ,...

Tháng 9, Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII - năm 2018 đã tổ chức thành công, tiếp tục thắp lên ngọn lửa đam mê thể dục thể thao của báo giới, là ngày hội lớn, “sân chơi” bổ ích của giới báo chí truyền thông nước nhà. Hơn lúc nào hết, giới báo chí phải là người bạn đồng hành của dân tộc, thông tin trung thực, đầy đủ và toàn diện các diễn biến của đời sống chính trị, kinh tế - xã hội trong và ngoài nước, làm tốt vai trò là diễn đàn xã hội rộng lớn và tin cậy của nhân dân.

Phát huy truyền thống, hướng về tương lai, Người làm báo Việt Nam thực hiện tốt trách nhiệm xã hội cao cả, đề cao đạo đức nghề nghiệp, chuyên nghiệp trong hành nghề, tạo hiệu lực và hiệu quả xã hội, vì một nền báo chí chính trực và nhân văn.

NGƯỜI LÀM BÁO

---

Kính mời quý độc giả đón đọc và mua tạp chí giấy tại địa chỉ: Tạp chí Người Làm Báo, Tầng 4, Tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam, Phố Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Liên hệ: Mr Trà 0903.432.339

Bình luận