Tạp chí Người Làm Báo - số 414 (8/2018)

09/08/2018, 11:37

VÌ AN SINH CUỘC SỐNG

Tháng Tám mùa thu cách mạng. Một mốc son đã đi vào lịch sử của dân tộc, hồn thiêng sông núi, khí thế triều dâng của cuộc Tổng khởi nghĩa tháng 8/1945; chính quyền hoàn toàn về tay nhân dân, khẳng định sức mạnh trường tồn của dân tộc Việt Nam.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám làm thay đổi căn bản vận mệnh của đất nước và dân tộc ta. Trong giai đoạn đấu tranh giành chính quyền, báo chí truyền thông luôn là người bạn tin cậy, tích cực tuyên truyền đường lối của Đảng, vận động, tập hợp quần chúng, nêu cao tinh thần yêu nước, cổ vũ nhân dân đứng lên đập tan ách đô hộ của thực dân, đế quốc, phong kiến.

Chào mừng Hội nghị lần thứ 35 Hiệp hội An sinh xã hội Đông Nam Á (ASSA) được tổ chức tại thành phố biển Nha Trang vào tháng 9 năm 2018, Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và Tạp chí Người Làm Báo tổ chức Hội thảo “Báo chí đồng hành cùng bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa vì mục tiêu phát triển kinh tế, an sinh xã hội trong thời kỳ mới”.

Đây là dịp để nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò của báo chí và bảo hiểm xã hội đối với sự phát triển kinh tế, an sinh xã hội trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, tạo động lực để đất nước phát triển bền vững.

Giới báo chí Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò là “tai - mắt” của lịch sử, tiên phong trong cuộc chống tham nhũng, tiêu cực; phản ánh một cách toàn diện mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa của đất nước, góp phần xây dựng hình ảnh một quốc gia hòa bình, ổn định và phát triển.

NGƯỜI LÀM BÁO

---

Kính mời quý độc giả đón đọc và mua tạp chí giấy tại địa chỉ: Tạp chí Người Làm Báo, Tầng 4, Tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam, Phố Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Liên hệ: Mr Trà 0903.432.339

Bình luận