Tăng cường hợp tác giữa BHXH Việt Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông

09/01/2020, 15:27

Tăng cường hợp tác giữa BHXH Việt Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông - Ngày 8/1, BHXH Việt Nam tổ chức cuộc họp về việc tham gia ý kiến dự thảo Chương trình phối hợp tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, phát triển Chính phủ điện tử, bảo đảm an toàn, an ninh mạng giữa BHXH Việt Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2020- 2025. Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh chủ trì cuộc họp.

Tăng cường hợp tác giữa BHXH Việt Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT)  Phạm Anh Tuấn; Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Chu Quang Hào; Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu; đại diện lãnh đạo các ban, vụ trực thuộc BHXH Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo BHXH các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Nam Định, Hải Phòng…

Nhiều kết quả nổi bật trong công tác phối hợp tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT

Trong những năm qua, công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đã được BHXH Việt Nam tổ chức thường xuyên, liên tục với nhiều nội dung và hình thức khác nhau, góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, trong đó có vai trò quan trọng của Bộ TT&TT.

Giai đoạn 2015-2019, công tác phối hợp tuyên truyền giữa BHXH Việt Nam và Bộ TT&TT đã được tiến hành chủ động, kịp thời theo đúng kế hoạch, nội dung, hình thức đã được các bên thỏa thuận, giúp hai cơ quan xây dựng được mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, qua đó, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trong tình hình mới.

Năm 2019, các hoạt động phối hợp tuyên truyền có điểm mới như: Tăng thời lượng và chú trọng nội dung tuyên truyền về ý nghĩa, nhân đạo, nhân văn, quyền và lợi ích của người tham gia BHXH, BHYT; tích cực tuyên truyền về nội dung 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH;... Qua đó, giúp nhân dân hiểu rõ các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với chính sách BHXH, BHYT trong tình hình mới, tạo sự thống nhất và đồng thuận xã hội về việc triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT, góp phần đẩy nhanh lộ trình tiến tới BHXH, BHYT toàn dân.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh nhấn mạnh, trong những năm qua, BHXH Việt Nam đã nhận được sự hỗ trợ, phối hợp tích cực của các bộ, ngành liên quan, trong đó, có Bộ TT&TT, Bộ Quốc phòng, các đơn vị như Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Tổng Công ty viễn thông quân đội Viettel. Đặc biệt, ngành BHXH cũng nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ TT&TT trong việc đề ra các giải pháp đẩy nhanh dịch vụ công quốc gia, Chính phủ điện tử, hiện đại hóa Ngành BHXH trong cuộc cách mạng 4.0 nhằm hướng tới phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Đánh giá cao kết quả công tác phối hợp tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp giữa BHXH Việt Nam và Bộ TT&TT, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh khẳng định, kết quả góp phần quan trọng vào những thành tích nổi bật của ngành BHXH năm 2019, nhất là công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện. Năm 2019, số người tham gia BHXH tự nguyện là 551 nghìn người bằng tổng số người tham gia của 10 năm trước đó.

Phát huy những kết quả đạt được, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đề nghị, các đại biểu tích cực đóng góp ý kiến hoàn thiện dự thảo để hai bên sớm ký kết Chương trình hợp tác, đưa công tác phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Bộ TT&TT ngày càng đi vào chiều sâu, rộng, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương đề ra.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Theo Dự thảo Chương trình phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Bộ TT&TT giai đoạn 2020 - 2025, để thực hiện thành công mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân, công tác tuyên truyền được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Phát huy khả năng và thế mạnh của mỗi bên, BHXH Việt Nam và Bộ T&TT tiếp tục phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền chính sách, phát luật về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp dựa trên nền tảng công nghệ; tăng cường đối thoại trực tiếp; tuyên truyền trên cơ sở khai thác lợi thế mạng bưu chính công cộng và đẩy mạnh tuyên truyên qua báo chí, hệ thống thông tin cơ sở

Bên cạnh đó, cùng phối hợp thúc đẩy phát triển Chính phủ điện tử. Trong đó, chú trọng phối hợp: Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về BHXH nhằm bảo đảm tính cập nhật, chính xác cho cơ sở dữ liệu chuyên ngành BHXH, hướng đến cho phép người dân quản lý, cập nhật bổ sung và sử dụng dữ liệu cá nhân của mình để thực hiện các giao dịch trực tuyến đơn giản và thuận lợi hơn; triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu chuyên ngành BHXH với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương, trong đó, ưu tiên chia sẻ dữ liệu trong lĩnh vực y tế, thuế, lao động, thương binh và xã hội; khai thác cơ sở dữ liệu chuyên ngành BHXH phục vụ nhu cầu nghiệp vụ của nội bộ ngành BHXH, hướng đến hiện thực hóa Chính phủ số tại Việt Nam.

Đồng thời, phối hợp, hỗ trợ triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn, an ninh mạng và quản lý rủi ro an toàn thông tin đối với các hệ thống thông tin của BHXH Việt Nam, đặc biệt là các hệ thống thông tin quan trọng, hệ thống thông tin phục vụ Chính phủ điện tử; giám sát xu hướng thông tin trên không gian mạng về các hoạt động liên quan đến BHXH Việt Nam, phát hiện, cảnh báo sớm các tin giả, tin sai sự thật, tin vi phạm pháp luật và kịp thời ngăn chặn, xử lý khủng hoảng truyền thông.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã đóng góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo Chương trình phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Bộ TT&TT.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn cho rằng, việc xây dựng và ký kết Chương trình phối hợp là cơ sở để hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thường xuyên nhằm phát huy khả năng, thế mạnh của mỗi bên trong công tác tuyên truyền chính sách pháp luật BHXH, BHYT góp phần quan trọng vào việc hoàn thành mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW và Nghị quyết số 28-NQ/TW.

Kết luận cuộc họp, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh đề nghị ban soạn thảo tiếp thu ý kiến của các đại biểu, hoàn thiện nội dung Chương trình phối hợp trong lĩnh vực truyền thông, phát triển đối tượng, phát triển Chính phủ điện tử, bảo đảm an toàn an ninh mạng để tiến hành ký kết trong thời gian sớm nhất…/.

TH

Bình luận