Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí

06/12/2019, 15:16

Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí - Ngày 6/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí”.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: PV

Tham dự hội thảo có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và gần 200 đại biểu là các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, đại diện các cơ quan quản lý báo chí, cơ quan báo chí trong cả nước.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, dưới sự lãnh đạo của Đảng, báo chí luôn đồng hành với sự nghiệp cách mạng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng và phát triển đất nước, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với bạn bè thế giới.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được tương đối toàn diện, công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí vẫn còn những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm như: tình trạng mất dân chủ, buông lỏng công tác lãnh đạo, chỉ đạo; công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên chưa được chú trọng, thiếu chiều sâu, chưa đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn.

Hiện nay vẫn tồn tại một số cơ quan báo chí thiếu nhạy bén chính trị, chưa làm tốt chức năng về công tác tư tưởng, văn hóa; thậm chí có biểu hiện xa rời sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, xa rời tôn chỉ mục đích; một số bài báo có thông tin không trung thực, thiếu chính xác.

Một số cơ quan báo chí phản ánh nhiều về tiêu cực và tệ nạn xã hội, ít tuyên truyền các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt... Việc lợi dụng danh nghĩa báo chí để trục lợi, vi phạm pháp luật vẫn xảy ra, đã tác động tiêu cực, bức xúc trong xã hội.

Để tăng cường sự lãnh đạo và tạo điều kiện cho báo chí phát triển, đồng chí Lê Mạnh Hùng cho biết, Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí, trong đó xác định công tác xây dựng Đảng trong cơ quan báo chí giữ vai trò quan trọng.

Thực tiễn cho thấy, cơ quan báo chí nào có tổ chức đảng thực sự trong sạch, vững mạnh thì sẽ hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, có những đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế- xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và đoàn thể nhân dân vững mạnh.

Vì vậy, cán bộ, đảng viên trong các cơ quan báo chí không chỉ chấp hành đúng các quy định của nhà nước trong lĩnh vực báo chí, mà hơn thế nữa, cần phát huy chuẩn mực đạo đức của người làm báo cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, mỗi người cần thực hiện tốt quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; đủ bản lĩnh và năng lực đấu tranh với các luận điệu chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Qua 12 ý kiến phát biểu tại Hội thảo, các đại biểu tập trung đánh giá vai trò trách nhiệm, kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy Đảng đối với hoạt động cơ quan báo chí trong thời gian qua; những vấn đề đặt ra trong công tác xây dựng Đảng trong cơ quan báo chí trước bối cảnh hiện nay.

Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức Đảng trong hoạt động cơ quan báo chí, góp phần bảo đảm báo chí hoạt động đúng định hướng, tôn chỉ mục đích, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của bạn đọc, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, để nâng cao chất lượng cũng như tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí, cấp ủy trong các cơ quan báo chí phải thực sự là hạt nhân lãnh đạo.

Các cơ quan báo chí cần tổ chức cho đội ngũ đảng viên, phóng viên, biên tập viên quán triệt và thực hiện nghiêm quan điểm, chủ trương, đường lối, điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; đảm bảo mỗi cán bộ, đảng viên phải trở thành những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, giỏi về chuyên môn, luôn khắc ghi sứ mệnh của người làm báo cách mạng Việt Nam.

Các cơ quan báo chí cần quan tâm, chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho lãnh đạo cơ quan báo chí; đồng thời, tăng cường bồi dưỡng chính trị, chuyên môn, ý thức trách nhiệm xã hội và đạo đức người làm báo; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về công tác Đảng cho cán bộ làm công tác Đảng trong các cơ quan báo chí. 

Đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu các cơ quan chủ quản phối hợp với cấp ủy của cơ quan báo chí làm tốt hơn cơ chế kiểm tra, giám sát công tác Đảng trong cơ quan báo chí; chủ động ngăn ngừa các xu hướng không lành mạnh trong hoạt động báo chí.

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chỉ đạo tổ chức đảng của các cơ quan chủ quản báo chí đẩy mạnh kiểm tra, giám sát công tác xây dựng Đảng; tập trung vào các nội dung tăng cường vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong công tác báo chí; thực hiện nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, phát triển đảng viên từ đội ngũ phóng viên, biên tập viên.

Các cơ quan báo chí phải coi việc tăng cường công tác xây dựng Đảng là điều kiện đảm bảo cho các cơ quan báo chí hoạt động ổn định và phát triển đúng định hướng, thực hiện tốt chức năng tuyên truyền, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước...

Hải Dương

Bình luận