Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng

03/11/2017, 12:52

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về “Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và giải pháp thực hiện trong thời gian tới”. Đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, được Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm.

Thực hiện chủ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương có kế hoạch cụ thể hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ tổng thể: tăng diện tích hệ sinh thái rừng được phục hồi, đặc biệt là rừng đặc dụng, tăng cường năng lực thực thi pháp luật, giảm căn bản tình trạng vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, chuyển hóa rừng trồng, kinh doanh gỗ nhỏ sang gỗ lớn,...

Cũng trong thông báo, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu nâng cao năng lực tuyên truyền, giải thích, tháo gỡ khó khăn, công khai các trường hợp vi phạm pháp luạt về sử dụng và khai thác rừng ở địa phương để tạo sự thống nhất trong hành động của các cấp, các ngành và người dân nhằm biến việc sử dụng và khai thác rừng sang hướng hoạt động công ích theo quy định chung.

Cụ thể, không để xảy ra tình trạng thất thoát, lãng phí tài nguyên rừng, lợi dụng khai thác ngoài khu vực cho phép và lợi ích cục bộ. Xử lí nghiêm những trường hợp vi phạm trong khâu chế biến, buôn bán gỗ và những dự án chuyển đối mục đích khai thác gỗ trái phép, đặc biệt là các dự án đã có kết luận thanh tra, kiểm tra trong thời gian vừa qua. Đồng thời phát hiện, ngăn chặn kịp thời hành vi phá rừng; kiên quyết xử lí những phần tử thoái hóa, biến chất ra khỏi cơ quan công quyền.

(Ảnh minh họa)

Nhằm đảm bảo ổn định đời sống, sản xuất cho người dân sau tái định cư, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng vừa có ý kiến về việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư và ổn định đời sống, sản xuất của người dân tái định cư các dự án thủy điện.

Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan đề xuất, bổ sung các chính sách, biện pháp giải quyết các vấn đề liên quan đến đời sống của người dân cụ thể trước mắt và lâu dài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chủ động lồng ghép nguồn vốn của các chương trình, dự án trên địa bàn với dự án di dân, tái định cư và dự án ổn định đời sống sản xuất cho người dân sau tái định cư các dự án thủy điện; tăng cường công tác kiểm tra, quản lý nhà nước, giám sát việc thực hiện các dự án trên địa bàn; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền./.

Ngọc Huyền

Bình luận