Tạm dừng thu phí trạm BOT Tân Phú trên Quốc lộ 20 từ ngày 20/10

15/10/2020, 15:52

Tạm dừng thu phí trạm BOT Tân Phú trên Quốc lộ 20 từ ngày 20/10 - Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị tạm dừng thu phí tại trạm thu phí Tân Phú thuộc dự án sửa chữa và nâng cấp mở rộng một số đoạn qua thị trấn trên Quốc lộ 20 từ 14 giờ ngày 20/10/2020.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án và Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng về việc tạm dừng thu phí tại trạm thu phí Tân Phú thuộc Dự án sửa chữa và nâng cấp mở rộng một số đoạn qua thị trấn trên Quốc lộ 20 (Km76-Km206) theo hình thức hợp đồng BOT.

Phương tiện lưu thông qua một trạm thu phí BOT. (Ảnh: Vietnam+)

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, Tổng cục Đường bộ đã rà soát quy định của pháp luật, hợp đồng dự án, các văn bản của Kiểm toán Nhà nước và  các văn bản hướng dẫn của Bộ để xác định ngày dừng thu phí của dự án.

Ngày 8/10/2020, Tổng cục Đường bộ đã tổ chức họp với doanh nghiệp dự án làm rõ các nội dung vướng mắc của dự án. Từ ngày 12-13/10/2020, Tổng cục và doanh nghiệp dự án đã phối hợp rà soát phương án tài chính của dự án.

Cụ thể, dự án bắt đầu thu phí từ ngày 16/10/2010, thời gian thu phí và tính hoàn vốn tại Hợp đồng dự án là ngày 1/1/2011. Việc thu phí sớm đã được chấp thuận mốc thời gian bắt đầu thu phí, quyền được hưởng nguồn thu phí trong thời gian thu phí sớm chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

Về lợi nhuận trên phần vốn chủ sở hữu trong thời gian thi công, lãnh đạo Tổng cục Đường bộ kết luận chưa có đủ cơ sở pháp lý đưa chi phí này để tính toán vào phương án tài chính dự án.

Trong thời gian chờ ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, để bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và người sử dụng dịch vụ đường bộ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị tạm dừng thu phí tại trạm thu phí Tân Phú thuộc dự án sửa chữa và nâng cấp mở rộng một số đoạn qua thị trấn trên Quốc lộ 20 (Km76-Km206) theo hình thức hợp đồng BOT đúng 14 giờ ngày 20/10/2020.

Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án có trách nhiệm thông báo công khai việc tạm dừng thu phí; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thu phí, không để xảy ra hiện tượng tiêu cực trong quá trình chuẩn bị dừng thu tại trạm thu phí; báo cáo số thu theo ngày gửi về Tổng cục Đường bộ; sắp xếp lao động và giải quyết chế độ cho người lao động khi tạm dừng thu phí theo đúng quy định

Ngoài ra, doanh nghiệp dự án phải tổ chức trông coi, bảo vệ bảo vệ tài sản trạm thu phí tránh mất mát, hư hỏng tài sản, thiết bị; có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông khu vực trạm thu phí sau khi dừng thu đến thời điểm bàn giao công trình dự án; thực hiện công tác quản lý, bảo trì công trình đảm bảo vận hành thông suốt, an toàn đến thời điểm bàn giao công trình...

Liên quan đến việc hoàn trả tiền cho các phương tiện đã mua vé tháng còn thời hạn sử dụng tại trạm thu phí thuộc dự án; Tổng cục Đường bộ đề nghị doanh nghiệp dự án tính số tiền hoàn lại cho khách hàng bằng giá vé, chia 30 ngày, nhân số ngày còn được sử dụng tính từ ngày 20/10/2020 (số tiền được làm tròn đến nghìn đồng).

Sau khi hoàn trả tiền cho các phương tiện đã mua Vé tháng còn hạn sử dụng tại các trạm thu phí thuộc dự án, Tổng cục đề nghị doanh nghiệp dự án thu hồi lại vé tháng, quý đã bán, lập hồ sơ quyết toán số tiền đã hoàn trả cho khách hàng để xác định chính xác số thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ tháng 10/2020 của dự án.

Bên cạnh đó, Tổng cục Đường bộ cũng giao các đơn vị giám sát việc tạm dừng thu phí tại các trạm thu phí thuộc dự án theo quy định; kiểm kê tài sản; hướng dẫn, xử lý giải quyết chế độ cho người lao động; rà soát tính pháp lý của các nội dung điều chỉnh hợp đồng dự án...

Theo TTXVN

Bình luận