Sở LĐTB&XH Nghệ An: Đáp ứng nhu cầu nhân dân và hài lòng người có công

21/07/2019, 17:55

Sở LĐTB&XH Nghệ An: Đáp ứng nhu cầu nhân dân và hài lòng người có công - Là cơ quan chuyên môn về quản lý nhà nước tại tỉnh Nghệ An, thời gian qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An đã thực hiện tốt các lĩnh vực về lao động việc làm, xoá đói giảm nghèo, giải quyết chế độ chính sách cho người có công… góp phần tích cực vào phát triển kinh tế và ổn định chính trị xã hội cho nhân dân.

Ông Đặng Văn Lập - Trưởng phòng LĐTB&XH huyện Thanh Chương đang hướng dẫn cho nhân viên của phòng thực hiện tốt các thủ tục về lĩnh vực lao động và chính sách người có công. Ảnh Hồng Sơn

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, Sở đã lấy cải cách hành chính làm giải pháp chính và xem đây là giải pháp then chốt cho mọi hoạt động của mình. Nỗ lực cải cách thể chế, nâng cao chất lượng rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính để giải quyết tốt các chế độ chính sách cho người dân.

Thực hiện kết luận số 74-KL/TU ngày 05/02/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 15-NQ/TU 31/12/2007 về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý bộ máy nhà nước, theo đó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 71/QĐ-SLĐTBXH ngày 18/1/2018 về kế hoạch cải cách hành chính nhà nước ngành LĐTB&XH năm 2018 và Quyết định số 192/QĐ-LĐTBXH ngày 16/3/2018 ban hành đề án CCHC giai đoạn 2018 – 2020, một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể năm 2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An.

Bên cạnh đó Sở cũng ban hành nhiều kế hoạch, công văn chỉ đạo thực hiện như: tuyên truyền, kiểm tra cải cách hành chính, hoạt động kiểm soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, cải cách tổ chức bộ máy, nâng cao chất lược đội ngũ cán bộ công chức viên chức, cải cách tài chính công, ứng dụng công nghệ thông tin thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành.

Với mục tiêu hướng tới môi trường làm việc năng động - chất lượng - hiệu quả, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An tích cực cải cách thể chế bằng việc đổi mới và nâng cao chất lượng, tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tham mưu ban hành, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách. Xây dựng, triển khai kế hoạch kiểm tra rà soát và việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành. Tích cực cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa. Công khai, minh bạch tất cả các danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền trên trang thông tin điện tử của UBND tỉnh và của Sở. Niêm yết tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa.

100% các thủ tục hành chính đều được giải quyết theo tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lương ISO 9001:2008. Đặc biệt nhiều thủ tục hành chính về lĩnh vực lao động, người có công, chính sách cho người nghèo khi được niêm yết công khai sẽ giúp các tổ chức, cá nhân dễ dàng tiếp cận thông tin khi có nhu cầu. Xây dựng đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành.

Hàng năm Sở đều tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức của ngành kỹ năng sử dụng các phần mềm về quản lý hồ sơ người có công, hộ nghèo, cận nghèo, kế toán, tài sản, quản lý thư điện tử công… Phát động nhiều phong trào thi đua gắn cải cách hành chính với công tác thi đua khen thưởng nên từ đó tạo thêm động lực và không khí phấn khởi cho tập thể cán bộ công chức, viên chức của ngành thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình.

Ban liên lạc CCB đặc công TP Vinh phối hợp với chính quyền địa phương đưa hài cốt đồng đội về quê nhà. Ảnh Trần Toàn (CCB đặc công TP Vinh)

Thanh Chương là một huyện miền núi nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Nghệ An với 40 đơn vị hành chính. Do điều kiện địa lý nên cải cách tổ chức bộ máy là khâu được huyện rất chú trọng. Thực hiện theo đề án xác định vị trí việc làm, các bộ phận chuyên môn đã tham mưu xác định từng loại việc gắn với các chức danh, số người làm việc bảo đảm tinh gọn và hiệu quả.

Với nỗ lực trong cải cách thủ tục hành chính, năm 2018 tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của huyện đã tiếp nhận 2939 hồ sơ, tất cả đều được giải quyết kịp thời và trước thời hạn, không có hồ sơ tồn đọng. Đặc biệt trong việc thực hiện công tác chính sách cho các đối tượng người có công với cách mạng, các thủ tục hành chính đều được giải quyết nhanh gọn.

Anh Võ Bá Hiếu - Chuyên viên Phòng LĐTB&XH huyện cho biết: “Việc tiếp nhận hồ sơ, quản lý các thông tin cơ bản cho từng loại đối tượng người có công được quản lý chặt chẽ, khoa học. Cán bộ phòng luôn có tinh thần trách nhiệm, thái độ chân tình, cởi mở khi hướng dẫn, tư vấn cho người dân đến làm việc tại phòng”. Ngoài việc bảo đảm tốt các chế độ chính sách cho người có công, Phòng LĐTB&XH huyện Thanh Chương còn phối hợp với ban phòng chức năng làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa.

Thiết thực và hiệu quả, Phòng đã phối hợp với Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Nghệ An hỗ trợ sửa chữa và xây mới 3 căn nhà tình nghĩa với tổng kinh phí 130 triệu đồng. Phối hợp với phòng kinh tế - hạ tầng xác nhận đối tượng để chi trả kinh phí hỗ trợ sửa chữa và xây mới nhà ở cho 1.010 đối tượng người có công với tổng kinh phí 29 tỷ 180 triệu đồng.

Tại kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá 17 diễn ra từ ngày 10 – 12/7, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An đã có kết quả thực hiện nội dung thông báo phiên chất vấn kỳ tại họp thứ 8. Mục tiêu của Sở trong thời gian tới là: đối với công tác chính sách người có công với cách mạng, Sở sẽ rà soát lại những việc còn tồn đọng, vướng mắc, khó khăn để tham mưu cho tỉnh cùng với các ban ngành chức năng tích cực giải quyết. Với cải cách hành chính, Sở tiếp tục cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức, cải cách tài chính công và hiện đại hoá nền hành chính.

Hồng Sơn 

Bình luận