Quyết định v/v tham gia Hội Báo toàn quốc 2019

31/01/2019, 10:21

Quyết định v/v tham gia Hội Báo toàn quốc 2019 - Hội Báo toàn quốc 2019 sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 3/2019 tại thủ đô Hà Nội. Người Làm Báo trân trọng gửi đến độc giả các quyết định v/v tham gia Hội Báo toàn quốc năm nay.

Thông báo v/v tham gia Hội Báo toàn quốc năm 2019:

Quyết định về việc kiện toàn Ban Tổ chức Hội Báo toàn quốc 2019

TL

Bình luận