Qúy I/2019: Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 381 nghìn tỷ đồng

05/04/2019, 16:20

Qúy I/2019: Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 381 nghìn tỷ đồng - Chiều 5-4 tại Hà Nội, Bộ Tài chính đã tổ chức họp báo để thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách tháng 03 và quý I/2019.

Đại diện Bộ Tài Chính thông tin tại buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, ông Ngô Chí Tùng - Phó chánh Văn phòng Bộ Tài chính cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước quý I năm 2019 đạt 381 nghìn tỷ đồng, bằng 27% dự toán năm, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong số đó, thu nội địa đạt 315,4 nghìn tỷ đồng, bằng 26,9% dự toán, tăng 13,8% so cùng kỳ năm 2018. Theo Bộ Tài chính, ước tính cả nước có 49/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 24%); trong đó có 39 địa phương thu đạt trên 26% dự toán; 54/63 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ, 8 địa phương thu thấp hơn so với cùng kỳ.  

Cùng với đó, tổng chi ngân sách nhà nước quý I/2019 đạt 315,6 nghìn tỷ đồng, bằng 19,3% dự toán. Ông Ngô Chí Tùng cho biết, các nhiệm vụ chi ngân sách trong quý I được đảm bảo chặt chẽ, theo đúng dự toán và tiến độ thực hiện của các đơn vị sử dụng ngân sách, đáp ứng các nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội. Do nhu cầu chi quý I thấp, nên cân đối ngân sách nhà nước về tổng thể có thặng dư.

Về kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 và quý II/2019 tới Bộ Tài Chính cho biết, Bộ sẽ tổ chức điều hành ngân sách trung ương bảo đảm kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chi theo dự toán được duyệt và thực tế phát sinh; báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của Chính Phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch; tổ chức thực hiện tốt các giải pháp về thu ngân sách nhà nước; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế; tăng cường kiểm tra sau thông quan bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu phấn đấu tăng thu; tăng cường quản lý nợ thuế; tiếp tục triển khai thực hiện Dự án "Nâng cấp cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công"; rà soát tổng thể và đề xuất việc sửa đổi bổ sung Luật Quản lý sử dụng vốn nhà nước; tăng cường quản lý giá, bình ổn thị trường; thực hiện công tác hội nhập và hợp tác quốc tế…/.

Bình luận