"Tâm, Tài" nhân sự cấp ủy

29/05/2020, 21:53

Đại hội đảng bộ các cấp - đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang sôi nổi diễn ra trên cả nước. Chỉ tính riêng Đảng bộ Hà Nội, đến thời điểm này, đã có gần 60% tổ chức cơ sở Đảng tổ chức Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025.

Cùng với văn kiện của đại hội, vấn đề luôn được cán bộ, đảng viên và nhân dân đặc biệt quan tâm là công tác nhân sự. Các đồng chí được quy hoạch, bầu vào cấp ủy các cấp, từ cấp ủy cơ sở đến cao nhất là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải là những người thật sự tiêu biểu, mẫu mực về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trí tuệ, ý chí chiến đấu, năng lực lãnh đạo, quản lý, ý thức tổ chức kỷ luật. Mong muốn, kỳ vọng của đảng viên và nhân dân rất lớn, tựu trung lại là nhân sự cấp ủy không chỉ phải hội đủ Tâm, Tài, mà phải thực sự: Đức sáng, Tài cao. Trong đó, Tâm - Đức là gốc, là trước tiên.

Chỉ thị số 35-CT/TƯ, ngày 30-5-2019, của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chỉ rõ: Cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Cấp ủy các cấp dứt khoát không để lọt vào những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, "lợi ích nhóm"; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước, tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng viên không được làm; quan liêu, cửa quyền, thiếu gắn bó mật thiết với nhân dân; bản thân hoặc vợ (chồng), con vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm ảnh hưởng tới uy tín cơ quan, đơn vị, bản thân cán bộ; kết quả thực hiện nhiệm vụ không cao…

Trong bài viết mới đây (Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII phải thật sự là những đồng chí tiêu biểu của Đảng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác; đặc biệt là phải bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn, không thuần túy chạy theo số lượng.

Đức sáng, với nhân sự tham gia cấp ủy, là những giá trị thể hiện hằng ngày, tại nơi làm việc và nơi cư trú, ở cách ứng xử với đồng nghiệp, đồng sự, với cấp trên, cấp dưới. Đó là lòng nhân ái, tình yêu thương, chia sẻ, tinh thần đồng chí. Mọi cách nghĩ, hành vi kèn cựa, đố kỵ, cá nhân chủ nghĩa… đều không thể chấp nhận.

Ở khía cạnh khác, sự xuê xoa, dĩ hòa vi quý, sự thờ ơ, thậm chí lảng tránh đấu tranh với tiêu cực cũng không thể chấp nhận. Đức sáng, với nhân sự tham gia cấp ủy, thể hiện ở lối sống chan hòa, nghĩa tình, “tối lửa tắt đèn có nhau” với bà con lối xóm, ở sự tích cực tham gia việc chung của địa phương nơi mình sinh sống và cao hơn, rộng hơn là của cả nước.

Tài cao, nói một cách ngắn gọn, thể hiện ở mức độ lan tỏa cao, sâu rộng, hiệu quả công việc được giao, nhìn rộng ra là giá trị đóng góp vào sự phát triển chung của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Gút lại, vấn đề “Tâm, Tài” đặt ra trong công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp là quan điểm xuyên suốt của Đảng ta, là yêu cầu có tính nhất quán. Đó cũng là mong muốn, kỳ vọng của đảng viên và nhân dân cả nước. Công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp được tiến hành từng khâu, từng bước theo một quy trình chặt chẽ, bài bản, khoa học.

Lựa chọn người thực sự xứng đáng vào cấp ủy - ở khâu cuối cùng - tại đại hội là trách nhiệm của đảng viên tham dự. Hiện tượng bè cánh, “gia tộc chủ nghĩa”, “địa phương chủ nghĩa”, tâm lý kèn cựa, đố kỵ… từng có nơi, có lúc diễn ra, để lại nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Vì thế, đảng viên dự đại hội xuất phát từ phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của chi bộ, đảng bộ mình, xuất phát từ yêu cầu phát triển chung để quyết định lá phiếu.

Sự phát triển chung phải được đặt lên cao nhất.

Theo HàNộiMới

Xem thêm: 

>>> Công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng

>>> "Tâm, Tài" nhân sự cấp ủy

>>> Chống “chạy phiếu” để tăng sức mạnh tổ chức Đảng

Bình luận