Quận Nam Từ Liêm: Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế

23/10/2019, 14:36

Quận Nam Từ Liêm: Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế - Thời gian qua, việc thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới" đã được Quận ủy Nam Từ Liêm quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt nhiều kết quả nổi bật.

Giải quyết chế độ cho người tham gia BHXH tại BHXH quận Nam Từ Liêm.

Trong giai đoạn 2014-2019, việc thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW của Bộ Chính trị đã được Quận ủy Nam Từ Liêm quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt nhiều kết quả nổi bật. Năm 2014, tỷ lệ bao phủ y tế trên địa bàn quận đạt 68%, đến tháng 4 năm 2019 đã đạt 87% dân số với 182.170 người có thẻ BHYT. Từ năm 2014-2018 các cơ sở y tế do BHXH quận được phân cấp ký hợp đồng đã thực hiện khám chữa bệnh BHYT với 93.806 lượt; số tiền chi 10,4 tỉ đồng.

Cùng với đó, BHXH quận đã phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh BHYT trên địa bàn, bảo đảm sự hài lòng của người bệnh. Tổ chức, quản lý tốt việc khám, chữa bệnh BHYT và đảm bảo đầy đủ quyền lợi hợp pháp của người tham gia BHYT. Tăng cường và thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các biểu hiện lạm dụng, trục lợi Quỹ BHYT.

Hiện nay, thủ tục hành chính tại cơ quan BHXH đã được rút ngắn cả về số lượng và thời gian giải quyết, cụ thể: Về thủ tục hành chính: Giảm từ 115 còn 28 thủ tục; số lượng hồ sơ giảm 56%; về chỉ tiêu trên tờ khai, biểu mẫu giảm 82%; về quy trình, thao tác thực hiện giảm 78%.

Đến nay, ngành BHXH đã giảm 290 giờ, từ 335 giờ/năm xuống 45 giờ/năm. Đặc biệt là trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Thực hiện liên thông thủ tục khai sinh - hộ khẩu - cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi, đã thực hiện trên 10 phường đã rút ngắn thời gian cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi từ 7 ngày xuống còn dưới 2 ngày.

Thời gian tới, Quận ủy tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW của Ban Bí thư, thực hiện đồng bộ các giải pháp sớm hoàn thành các chỉ tiêu đến năm 2021, cụ thể: Năm 2020, đạt trên 90,1% dân số tham gia BHYT, 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT từ năm học 2019-2020; Giảm tỷ lệ nợ BHXH, BHYT xuống dưới 2%; Sử dụng hiệu quả quỹ khám chữa bệnh BHYT.

Nam Trà - Đặng Hiếu - Minh Quang

Bình luận