Quận Hai Bà Trưng đặt mục tiêu kiểm soát chặt chẽ 100% công trình xây dựng

28/10/2020, 09:39

Quận Hai Bà Trưng đặt mục tiêu kiểm soát chặt chẽ 100% công trình xây dựng - Thông tin trên được Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng Vũ Văn Hoạt tại hội nghị giao ban báo chí Thành ủy chiều 27/10.

Theo ông Vũ Văn Hoạt, quận Hai Bà Trưng đã đặt mục tiêu và hướng tới hoàn thành 100% kế hoạch thu ngân sách thành phố giao; kiểm soát chặt chẽ 100% công trình xây dựng trên địa bàn và xử lý nghiêm theo quy định các vi phạm trật tự xây dựng trong năm 2021.

Cùng với đó, quận Hai Bà Trưng cũng phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng trên 11%, tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành dịch vụ trên 18%. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính, đặc biệt trong trong các lĩnh vực thuế, đăng ký kinh doanh và các lĩnh vực có liên quan đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tạo mọi điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển. Tổ chức các hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, hộ kinh doanh cả thể, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của Thành phố Hà Nội.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng Vũ Văn Hoạt thông tin tại hội nghị 

Đặc biệt, quận Hai Bà Trưng cũng tiếp tục huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng, phát triển nhanh hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội. Thu hút các nguồn lực xã hội hóa và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn từ ngân sách, ưu tiên đầu tư hạ tầng kỹ thuật và xã hội phục vụ mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Báo cáo về kết quả phát triển kinh tế - xã hội của quận trong 9 tháng đầu năm 2020, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng cho biết, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng kết quả phát triển kinh tế của quận vẫn có nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng 9 tháng năm 2020 đạt trên 28.000 tỷ đồng (tăng 5,34% so với cùng kỳ), ước cả năm đạt trên 43.400 tỷ đồng (tăng 10% so với cùng kỳ). Giá trị sản xuất thương mại-dịch vụ trên địa bàn chính thức 9 tháng đạt trên 72.600 tỷ đồng (tăng 13,3% so với cùng kỳ), ước cả năm 2020 đạt trên 100.000 tỷ đồng (tăng 14,5% so với cùng kỳ). Tổng thu ngân sách trên địa bàn quận đạt hơn 6.703,8 tỷ đồng. Chỉ số cải cách hành chính của quận xếp thứ 6/30 quận, huyện, thị xã...          
 

Lan Chi

Bình luận