Phát triển du lịch gắn bó với bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống dân tộc Mường, Dao

07/10/2021, 21:40

Phát triển du lịch gắn bó với bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống dân tộc Mường, Dao - Ngày 7.10, Bộ VHTTDL đã có Quyết định số 2578/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch. Theo đó, Bộ VHTTDL sẽ phối hợp với Sở VHTTDL, UBND huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ tổ chức lớp truyền dạy và hướng dẫn thực hành phương pháp nhuộm chàm, kỹ thuật may, thêu, trang trí hoa văn trên trang phục truyền thống của dân tộc Dao.

CLB văn hóa dân tộc Mường tại xã Khả Cửu, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

Theo thông tin từ Ban tổ chức Ban tổ chức cho biết, việc tổ chức các lớp tập huấn, hỗ trợ về trang thiết bị, vật dụng, nguyên liệu phục vụ xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc Dao, Mường tại huyện Thanh Sơn, Phú Thọ, kết hợp triển khai xây dựng mô hình bảo tồn nghề nhuộm chàm, kỹ thuật may, thêu, trang trí hoa văn trên trang phục truyền của người Dao; tổ chức cho các nghệ nhân truyền dạy dân ca, dân vũ truyền thống và phương pháp, bí quyết làm thịt chua truyền thống của đồng bào dân tộc Mường cho lớp trẻ giữ được những vốn quý của nghề, từ đó động viên, khích lệ mọi người dân tích cực tham gia vào hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân gắn với phát triển du lịch. 

Cũng theo Ban tổ chức trong quá trình triển khai, sẽ phải linh hoạt áp dụng các hình thức tổ chức phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19, phải đảm bảo các yêu cầu nghiêm ngặt về công tác phòng, chống dịch theo quy định.

Đây là hoạt động nhằm thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số, góp phần, phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của nhà nước, xã hội và cộng đồng vào công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số, qua đó, đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch.

Qua đó, động viên, khích lệ đồng bào dân tộc Dao, Mường tại huyện Thanh Sơn, Phú Thọ tích cực tham gia vào hoạt động bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống, phát huy vai trò chủ thể của đồng bào trong việc nhân rộng mô hình bảo tồn văn hóa truyền thống.

Từ ngày 20  đến 25.10.2021, Bộ VHTTDL sẽ phối hợp với Sở VHTTDL, UBND huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ tổ chức lớp truyền dạy và hướng dẫn thực hành phương pháp nhuộm chàm, kỹ thuật may, thêu, trang trí hoa văn trên trang phục truyền thống của dân tộc Dao. Tham gia lớp tập huần là 45 nghệ nhân, người có uy tín trong cộng đồng và các học viên dân tộc Dao sinh sống trên địa bàn huyện Thanh Sơn.

Từ ngày 26 đến 31.10. 2021, tổ chức lớp tập huấn về xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy nghề làm thịt chua truyền thống dân tộc Mường. 45 học viên là các nghệ nhân, người có uy tín trong cộng đồng dân tộc Mường sẽ truyền dạy và hướng dẫn thực hành phương pháp, bí quyết làm thịt chua truyền thống của đồng bào dân tộc Mường, hỗ trợ nguyên liệu, thực phẩm, vật dụng thực hành kỹ thuật làm thịt chua truyền thống.

Từ ngày 1 đến 6.11.2021, tổ chức xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy dân ca, dân vũ truyền thống dân tộc Mường với sự tham gia là 45 nghệ nhân, người có uy tín trong cộng đồng và các học viên dân tộc Mường.

PV

Bình luận