Phát động giải báo chí “Quảng Ninh: Hành trình đột phá và vươn cao”

05/12/2019, 15:58

Phát động giải báo chí “Quảng Ninh: Hành trình đột phá và vươn cao” - Chiều 4/12, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh đã chính thức thông tin và phát động giải báo chí: “Quảng Ninh: Hành trình đột phá và vươn cao”.

Bà Lê Ngọc Hân, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh thông tin về Giải báo chí viết về Quảng Ninh.

Đây là hoạt động hướng tới chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đại hội đảng bộ các cấp tỉnh Quảng Ninh.

Đối tượng tham gia là tất cả các công dân Việt Nam, Việt kiều đang sinh sống làm việc tại Việt Nam và nước ngoài, người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam; nhà báo, nhóm tác giả, cơ quan báo chí có tác phẩm phù hợp với chủ đề, phạm vi của giải.

Thông qua Giải báo chí này, Quảng Ninh muốn khẳng định quyết tâm chính trị cũng như nội lực, sự đột phá của tỉnh trong hành trình phát triển. Đồng thời khẳng định vai trò của báo chí trong việc tuyên truyền kết quả nổi bật trong chỉ đạo, lãnh đạo và tổ chức thực hiện những chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội của Đảng bộ và chính quyền tỉnh Quảng Ninh.

Giải báo chí “Quảng Ninh: Hành trình đột phá và vươn cao” cũng chính là sự ghi nhận và tôn vinh của tỉnh Quảng Ninh dành cho tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc tiêu biểu và tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động tuyên truyền về thực hiện Nghị Quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV…

Tác phẩm dự thi là các bài viết đã được đăng từ tháng 10/2019 đến hết 31/5/2020, trên các ấn phẩm báo in, báo điện tử hoặc trang thông tin điện tử của các cơ quan báo chí trong cả nước.

Đó là những tác phẩm viết về kết quả và thành tựu phát triển của tỉnh Quảng Ninh trong 5 năm (2015 – 2020), cũng như trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Trong đó, có các mô hình đột phá, cách làm tiêu biểu, tiên phong trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, du lịch, dịch vụ...  Cơ cấu giải thưởng sẽ có một giải Nhất, hai giải Nhì và ba giải Ba và năm giải Khuyến khích.

Thời gian nhận tác phẩm bắt đầu từ tháng 12/2019 đến hết ngày 31/5/2020 (tác phẩm gửi qua bưu điện tính theo dấu bưu điện).

PV

 

Bình luận