Phát động chiến dịch "Rà soát và bóc gỡ mã độc trên toàn quốc năm 2020"

18/09/2020, 15:17

Chiến dịch “Rà soát và bóc gỡ mã độc trên toàn quốc năm 2020” do Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT chủ trì hướng đến việc giảm 50% tỷ lệ lây nhiễm mã độc, giảm 50% địa chỉ IP của Việt Nam nằm trong 10 mạng botnet phổ biến.

Chiến dịch hướng đến là giảm 50% tỷ lệ lây nhiễm mã độc, giảm 50% địa chỉ IP nằm trong 10 mạng botnet phổ biến 

Đây là chiến dịch vì cộng đồng, hướng tới cá nhân, doanh nghiệp; cung cấp các công cụ kiểm tra, xử lý và bóc gỡ mã độc nhằm đảm bảo an toàn cho người dùng trên không gian mạng Việt Nam, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Chiến dịch được triển khai trên diện rộng, các phần mềm phòng, chống mã độc sẽ được cập nhật, cho phép sử dụng miễn phí qua website https://khonggianmang.vn. Thông tin chi tiết của chiến dịch xem tại: https://khonggianmang.vn/chiendich2020

Số liệu thống kê thực tế cho thấy, Việt Nam có khoảng 16 triệu địa chỉ IPv4 (mạng internet thế hệ thứ tư), trong đó có khoảng 2 triệu địa chỉ IP thường xuyên nằm trong các mạng botnet (mạng máy tính ma) lớn... Do vậy, việc triển khai chiến dịch rà soát, bóc gỡ này đặt mục tiêu giảm 50% tỷ lệ lây nhiễm mã độc, giảm 50% địa chỉ IP của Việt Nam nằm trong 10 mạng botnet phổ biến, đưa Việt Nam ra khỏi báo cáo của các hãng về tỷ lệ lây nhiễm mã độc trong khoảng thời gian nhất định.

Cũng theo Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia, chương trình sẽ được chia làm ba giai đoạn: Trước, trong và sau chiến dịch. Hiện tại, chiến dịch đã bước vào giai đoạn 2.

Giai đoạn trong chiến dịch (giai đoạn 2) kéo dài 1 tháng, gồm các công đoạn: Đánh giá hoạt động 10 mạng botnet lớn cần ưu tiên xử lý; đánh giá ở mức ISP (nhà cung cấp dịch vụ); xây dựng công cụ hỗ trợ; triển khai công cụ trên diện rộng để người sử dụng được tải miễn phí các công cụ để kiểm tra và bóc gỡ mã độc ra khỏi máy tính của mình. 

Chiến dịch được thực hiện đồng bộ tại tất cả các tỉnh, thành phố, từ cấp địa phương đến cấp trung ương, thông qua hệ thống đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin các bộ, ngành, địa phương và các tập đoàn, tổng công ty nhà nước; các ngân hàng thương mại cổ phần, các tổ chức tài chính. Ngoài Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia, chương trình còn có sự phối hợp, đồng hành của các doanh nghiệp công nghệ thông tin, viễn thông lớn trong nước như VNPT, Viettel, FPT, BKAV...

TH

Bình luận