PGS TS Nguyễn Hồng Vinh nói về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức chạy quyền

27/09/2019, 10:34

PGS TS Nguyễn Hồng Vinh nói về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức chạy quyền - Mới đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Quy định về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền. PGS TS. Nguyễn Hồng Vinh đã có những bàn luận sâu hơn về vấn đề này.

Video: ANTV

Bình luận