Ông Trần Đức Long giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo Nam Định, nhiệm kỳ 2020-2025

03/08/2020, 06:40

Ông Trần Đức Long giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo Nam Định, nhiệm kỳ 2020-2025 - Trong 2 ngày 30 và 31/7, Hội Nhà báo tỉnh Nam Định đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 -2025. Ông Trần Đức Long được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nam Định nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng đại hội lẵng hoa tươi thắm.

Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo tỉnh Nam Định tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, góp phần xây dựng đội ngũ người làm báo trong tỉnh vững về chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, đóng góp tích cực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh cũng như sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hội Nhà báo tỉnh hiện có tổng số 130 hội viên sinh hoạt tại 6 Chi hội Nhà báo cơ sở. Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh thường xuyên chỉ đạo các Chi hội Nhà báo cơ sở triển khai đầy đủ các nhiệm vụ công tác hội; tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ tại các cơ quan báo chí, quản lý báo chí.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Hội Nhà báo tỉnh xác định tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức và chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác hội.  Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí xây dựng đội ngũ những người làm báo vững về chính trị, tư tưởng; có đạo đức nghề nghiệp trong sáng; có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao… 

Đại hội đã bầu BCH Hội Nhà báo tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm 9 đồng chí. Đồng chí Trần Đức Long, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Nam Định, Phó Chủ tịch phụ trách Hội Nhà báo tỉnh khóa VII được bầu  giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh nhiệm kỳ mới.

TH

Bình luận