Những nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương 7

13/05/2018, 10:00

Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, sáng qua (12/5), Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

Theo TTXVN

Bình luận