Nhiều lợi ích khi tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện

28/05/2020, 15:03

Nhiều lợi ích khi tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện - Bảo hiểm xã hội tự nguyện là một chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước, giữ vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội. Ngày càng có nhiều người tham gia loại hình bảo hiểm này vì những lợi ích thiết thực mà nó mang lại.

Vietnam+

Bình luận