NGƯỜI THẮP LỬA QUÊ HƯƠNG

15/09/2021, 20:11

Ảnh minh họa

Anh chọn nghề làm báo

Bút sắc lòng kiên trung

Mang  khí thế  hào hùng

Vượt Trường Sơn, giải phóng

Hòa bình, thơ cháy bỏng

Gìn giữ lửa bình yên

Báo và Thơ nhân duyên

Tâm sáng ngời ánh thép

Chắp vần hay ý đẹp

“Miền ký ức” vấn vương

Đất nước và quê hương

Đau đáu hồn Thi sĩ

Ngọc càng mài càng quý

Thơ càng viết càng say

“Cây Đại thụ” làng báo

Hôm qua và hôm nay

Bên Anh người đồng chí

Kết nối tình yêu thương

Thơ, tiếng lòng mến tặng

Người thắp lửa quê hương.

Nguyễn Như Khoa

             Thu 2021

Bình luận