Phương thức truyền thông cho cộng đồng thiểu số

Phương thức truyền thông cho cộng đồng thiểu số

Ngôn ngữ là quyền lực để con người có thể xâm nhập vào xã hội. Ảnh hưởng và sức mạnh của ngôn ngữ có ý nghĩa đối với các thành viên của từng nhóm văn hóa và dân tộc. Trong mỗi cộng đồng, việc sử...

Bức tranh đa chiều về truyền thông Hàn Quốc

Bức tranh đa chiều về truyền thông Hàn Quốc

22:06 - 22/10/2018

Truyền thông của Hàn Quốc đã đóng góp rất lớn cho sự phát triển kinh tế quốc gia. Tuy nhiên, truyền thông dù tự do đến mấy cũng phải là công cụ hỗ trợ tích cực cho chính...

Thông tin đồ họa trên báo điện tử Pháp

Thông tin đồ họa trên báo điện tử Pháp

11:14 - 06/09/2018

Trong môi trường truyền thông số, thay bằng việc phải theo dõi các bài báo dài kỳ, dày đặc con chữ để hiểu sự kiện một cách thấu đáo, giờ đây, công chúng có thể...

Phát thanh trong môi trường truyền thông 4.0

Phát thanh trong môi trường truyền thông 4.0

08:54 - 31/05/2018

Khoa học công nghệ phát triển đã và đang đặt ra cho các loại hình báo chí truyền thông nói chung, trong đó có phát thanh những cơ hội lớn và những thách thức không hề...

Chữ cho hình

Chữ cho hình

09:19 - 27/04/2018

Khán giả truyền hình khi xem một sản phẩm truyền hình, họ xem hình và nghe tiếng. Đôi khi cần có các dòng text (chữ) được chạy ra để minh họa cho một khung hình nào đó....