Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

13/11/2019, 08:55

Ngày 12/11, với 93,37% đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

TTXVN

Bình luận