Ngành BHXH: Hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019

09/12/2019, 16:11

Ngành BHXH: Hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 - Ngày 9/12, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc tháng 12/2019. Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh chủ trì Hội nghị.

Ngành BHXH: Hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019

Cùng tham dự hội nghị tại điểm cầu trung ương có các Phó Tổng Giám đốc: Nguyễn Đình Khương, Phạm Lương Sơn, Trần Đình Liệu, Đào Việt Ánh; cùng lãnh đạo các vụ, ban, đơn vị thuộc BHXH Việt Nam; tại điểm cầu địa phương có lãnh đạo BHXH 63 tỉnh, thành phố.

Báo cáo tại hội nghị, ông Chu Mạnh Sinh- Chánh Văn phòng BHXH Việt Nam cho biết: Trong tháng 10 và 11/2019, BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố đã tập trung, quyết liệt thực hiện các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Đồng thời, tích cực, chủ động phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 28-NQ/TW và Nghị quyết số 125/NQ-CP của Chính phủ.

Kết quả, số người tham gia BHXH bắt buộc đạt khoảng 15,065 triệu người (đạt 99,6% kế hoạch giao); BHXH tự nguyện đạt 533.000 người (đạt 113% kết hoạch giao); BHYT đạt khoảng 85,29 triệu người (đạt 100,15% kế hoạch); BH thất nghiệp đạt 13,193 triệu người (đạt 99,7%). Tính đến hết tháng 11/2019, toàn Ngành thu đạt 89,6% kế hoạch giao. Đồng thời, toàn Ngành đã giải quyết 107.440 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng; 775.543 người hưởng trợ cấp 1 lần và hơn 9,8 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; chi trả chi phí KCB BHYT cho khoảng 167,828 triệu lượt người; phối hợp với ngành LĐ-TB&XH giải quyết cho 878.418 người hưởng chế độ BH thất nghiệp. 

Trong tháng 12/2019, ngoài những công việc thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được giao, BHXH Việt Nam sẽ tập trung thực hiện triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại các Nghị quyết của Chính phủ, gồm: Nghị quyết số 125/NQ-CP; Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP…Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ LĐ-TB&XH và các bộ, ngành liên quan hoàn thiện các văn bản, quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của BHXH địa phương để triển khai trong toàn Ngành Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả”.

Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành ở Trung ương và các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT. Tập trung hướng dẫn, xử lý những tồn tại, vướng mắc trong triển khai, thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT; phối hợp với ngành Bưu điện quản lý chặt chẽ đối tượng thụ hưởng, đổi mới phương thức phục vụ, chi trả qua các tổ chức dịch vụ công; đẩy mạnh việc chi trả không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ.

Ngoài ra, BHXH Việt Nam cũng tập trung quyết liệt các giải pháp để đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2019 được Chính phủ giao; tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất tại các đơn vị, DN nợ đọng BHXH, BHYT; rà soát, xử lý dữ liệu thẻ BHYT cấp trùng, hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình, cấp mã số BHXH cho người tham gia.

Tăng cường, chủ động kiểm soát chi phí KCB BHYT tại các cơ sở KCB, đảm bảo thực hiện đúng dự toán được Chính phủ giao năm 2019. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hệ thống CSDL tập trung, các phần mềm nghiệp vụ, quản lý của Ngành đảm bảo an toàn, chặt chẽ, hoạt động hiệu quả. Triển khai hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và DN; mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; đẩy mạnh việc giao dịch điện tử, quản lý, sử dụng văn bản điện tử trong hệ thống cơ quan BHXH và trên trục liên thông của Chính phủ. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và kiến nghị giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. 

Một số điểm cầu địa phương.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh yêu cầu các đơn vị trực thuộc tiếp tục tập trung, quyết liệt nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong dịp cuối năm. Trong đó, toàn Ngành phải chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, nâng cao chất lượng, tập trung hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện tốt kế hoạch đề ra; chủ động tìm cách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tiếp tục đốc thu, phát triển đối tượng; đặc biệt đối với các đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện. Tăng cường kiểm soát chi phí KCB BHYT; đối với các địa phương có chi phí KCB BHYT tăng cao, cần nhanh chóng rà soát, kiểm tra, giám định, báo cáo chỉ rõ những bất cập để kịp thời xử lý hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.

Tổng Giám đốc cũng đề nghị các đơn vị như: Ban thu, Ban Thực hiện chính sách BHXH, Ban Thực hiện chính sách BHYT, Trung tâm CNTT… cần phối hợp nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện các phần mềm, quy trình, nguyên tắc quản lý nghiệp vụ trong Ngành, đảm bảo số liệu, dữ liệu chặt chẽ, chính xác.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục thực hiện rà soát, cấp mã số định danh BHXH đảm bảo thận trọng, chính xác; thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả, chất lượng công việc được giao…

Thu Trà-Thái Hùng-Văn Vệ

Bình luận