Thu ngân sách Nhà nước 10 tháng năm 2016 tăng 6,1%

03/11/2016, 00:03

Thu ngân sách Nhà nước 10 tháng năm 2016 tăng 6,1% - Theo báo cáo của Bộ Tài chính về thực hiện thu cân đối ngân sách Nhà nước 10 tháng năm 2016 đạt 821 nghìn tỷ đồng, tăng 6,1% so cùng kỳ năm 2015.

Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết thu ngân sách Nhà nước 10 tháng năm 2016 tăng 6,1%. Ảnh: TTXVN

Thu ngân sách tăng mạnh

Thu ngân sách Nhà nước tháng 10/2016 ước đạt 102,7 nghìn tỷ đồng. Trong đó:

Thu nội địa tháng 10/2016 ước đạt 83,45 nghìn tỷ đồng, tăng 70,6% so tháng 9/2016. Lũy kế thu 10 tháng đạt 663 nghìn tỷ đồng, tăng 13,3% so cùng kỳ năm 2015.

Tuy nhiên, vẫn còn một số khoản thu tiến độ đạt thấp như: thu phí, lệ phí, đặc biệt là thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước tình hình vẫn chưa được cải thiện; ước tính đến hết tháng 10 giảm 1,8% so cùng kỳ năm 2015. Nguyên nhân chủ yếu là do hoạt động sản xuất - kinh doanh của một số ngành (khai thác, chế biến dầu, khí; thủy điện; than;...) gặp khó khăn, số thu nộp ngân sách giảm.

Thu ngân sách từ dầu thô tháng 10 ước đạt 2,6 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu 10 tháng ước đạt 32,46 nghìn tỷ đồng, giảm 42,4% so cùng kỳ năm 2015.

Đóng góp của kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 10 cho ngân sách Nhà nước tăng 4,1% so với tháng 9/2016; trong đó kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng: xăng dầu; nguyên liệu dệt, may, da, giày; sản phẩm hóa chất,... đóng góp số thu lớn cho Ngân sách Nhà nước. Lũy kế 10 tháng, tổng số thu Ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 215,76 nghìn tỷ đồng, tăng 3,3% so cùng kỳ năm 2015.

Chi ngân sách trong dự toán

Tổng chi ngân sách Nhà nước tháng 10/2016 ước đạt 110 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 10 tháng đạt 980,5 nghìn tỷ đồng, tăng 6,9% so cùng kỳ năm 2015, trong đó:

Chi đầu tư phát triển tháng 10/2016 đạt 24.340 tỷ đồng, tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đã có nhiều cải thiện trong những tháng gần đây, nhờ các Bộ, ngành, địa phương đã tập trung triển khai các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn.

Chi trả nợ và viện trợ tháng 10/2016 đạt 13.600 tỷ đồng, ước thực hiện chi 10 tháng đạt 130,84 nghìn tỷ đồng, tăng 2,8% so cùng kỳ năm 2015, bảo đảm thanh toán đầy đủ, kịp thời các khoản nợ đến hạn theo cam kết, không để tác động xấu đến kinh tế vĩ mô.

Bội chi Ngân sách Nhà nước ước tính 10 tháng đạt 159,5 nghìn tỷ đồng, bằng xấp xỉ 62,8% mức bội chi Quốc hội quyết định đầu năm.

Công tác phát hành trái phiếu Chính phủ năm 2016 đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi ngân sách theo dự toán, bảo đảm nguồn vốn đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi ngân sách theo dự toán năm.

Cường Phạm

Bình luận