Ngăn chặn thông tin xấu độc về Đại hội XIII

26/01/2021, 10:25

Tại mỗi kỳ Đại hội, việc lựa chọn nhân sự công việc đặc biệt quan trọng, có ảnh hưởng sâu sắc đến toàn bộ quá trình 5 năm trước mắt và lâu dài. Chính vì tầm quan trọng đó, càng gần ngày diễn ra Đại hội, chúng ta thấy xuất hiện nhiều tin giả, tin đồn thất thiệt bóp méo sự thật về công tác cán bộ, gây rối tình hình đất nước, bôi nhọ lãnh đạo Đảng và Nhà nước, mà mục tiêu cao nhất của chúng là xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vậy tác giả của những thông tin xấu độc đó là ai và thủ đoạn của chúng như thế nào, chúng ta hãy cùng xem!

TH

Bình luận