Nâng cao công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT khu vực trung du và miền núi phía Bắc

16/11/2019, 21:54

Nâng cao công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT khu vực trung du và miền núi phía Bắc - Ngày 15/11, tại Hòa Bình, BHXH Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thảo công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Quang cảnh Hội thảo.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu đồng chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, BHXH tỉnh và các sở, ngành khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Hội thảo là dịp để các cấp, các ngành xác định rõ hơn trách nhiệm trong tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT; xây dựng định hướng nội dung tuyên truyền thời gian tới, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm tốt, khắc phục những khó khăn, vướng mắc, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, góp phần thực hiện BHXH, BHYT toàn dân.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh: Triển khai thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020, Nghị quyết 28-NQ/TW của Trung ương 7 (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH, các cấp ủy đảng từ Trung ương tới địa phương đã quan tâm chỉ đạo thực hiện BHXH, BHYT đạt nhiều kết quả khả quan. Các phương tiện thông tin đại chúng xây dựng chuyên trang, chuyên mục về BHXH, BHYT, lồng ghép nội dung về BHXH, BHYT trong nhiều chương trình.

Ban Tuyên giáo, các bộ ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH tổ chức nhiều cuộc tọa đàm, đối thoại, tư vấn về BHXH, BHYT. Ngoài ra còn có các cuộc thi báo chí, sáng tác tranh cổ động, pano, áp phích… về BHXH, BHYT tạo hiệu ứng lan tỏa, sâu, rộng. Hội thảo là dịp để các cấp, các ngành xác định rõ hơn trách nhiệm trong tuyên truyền BHXH, BHYT đã được nêu trong các nghị quyết của Đảng; xây dựng định hướng nội dung tuyên truyền thời gian tới, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm tốt, khắc phục những khó khăn, vướng mắc, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, góp phần thực hiện BHXH, BHYT toàn dân.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng phát biểu tại hội thảo.

Đưa ra những phân tích sâu về tình hình phát triển phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT đến thời điểm hiện tại, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu chỉ rõ kết quả, hiệu quả từ đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền BHXH, BHYT trong thời gian qua, nhất là từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Trung ương 7 về Cải cách chính sách BHXH. Theo đó, tính đến 31/10/2019, tổng số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,915 triệu người, đạt 97,5% kế hoạch giao, tăng 462 nghìn người so với tháng 12/2018. Số người tham gia BHXH tự nguyện là 499 nghìn người, đạt 101,7% kế hoạch (tăng 36 nghìn người so với tháng 9/2019), đã có hơn 84,893 triệu người tham gia BHYT (đạt tỷ lệ bao phủ trên 89,6%). Sau hơn 01 năm thực hiện Nghị quyết 28, trên phạm vi cả nước đã có gần nửa triệu người tham gia BHXH tự nguyện - nhiều hơn 02 lần so với kết quả 10 năm trước.

Đây là kết quả rất đáng ghi nhận, cho thấy sự nỗ lực, cố gắng rất lớn; trong đó công tác tuyên truyền với vai trò định hướng, chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo TW cùng với hệ thống Tuyên giáo các cấp cũng như sự đồng hành của cả hệ thống chính trị có vai trò quan trọng. Cụ thể, đã tổ chức 180 Hội nghị tư vấn, đối thoại về chính sách BHXH, BHYT với sự tham gia của gần 40.000 lượt người. 

Theo tổng hợp từ BHXH các địa phương, đã có hàng ngàn cuộc hội nghị triển khai học tập, tìm hiểu về các nội dung quan trọng của Nghị quyết đã được cấp ủy các cấp và các Đoàn thể chính trị phối hợp tổ chức theo các nhóm đối tượng tại cơ sở, đã có 19.300 Hội nghị tư vấn đối thoại, tư vấn về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT đã được tổ chức, với sự tham gia của gần 1,3 triệu lượt người. Đáng chú nhất là trong 9 tháng đầu năm 2019, BHXH Việt Nam phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, tổ chức được trên 11.000 cuộc Hội nghị tư vấn về BHXH tự nguyện và đã thu hút được sự hưởng ứng, tham gia của hàng chục vạn người lao động. Tính riêng các chương trình phối hợp với các cơ quan báo chí TW, đã có trên 7000 tin, bài, phóng sự, chuyên đề, chuyên mục … có nội dung  phổ biến, tuyên truyền về Nghị quyết 28 NQ/TW đã được đăng tải trên sóng Phát thanh - truyền hình và trên hàng ngàn số báo.

Những kết quả đạt được khả quan, tuy nhiên, để đạt mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với tổ chức thực hiện BHXH, BHYT mạnh mẽ hơn nữa, trong đó, công tác tuyên truyền phải đi tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả. Nâng cao nhận thức hơn nữa về BHXH, BHYT, bắt đầu từ các cấp, ngành, lan tỏa xuống cơ sở, địa phương. Nội dung, hình thức tuyên truyền phải được đảm bảo tăng cường cả về số lượng và chất lượng, chú trọng các vấn đề thiết thực, liên quan đến quyền lợi BHXH, BHYT của người dân; nhân rộng các mô hình, cách làm hay trong vận động người dân tham gia BHXH, BHYT…

Tại hội thảo, đã có 15 tham luận từ Ban Tuyên giáo, cơ quan BHXH, sở, ngành các tỉnh, thành phố khu vực trung du và miền núi phía Bắc, tập trung phân tích, đánh giá công tác tuyên truyền BHXH, BHYT từ 04 góc độ chủ yếu: vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tham mưu của Ban Tuyên giáo, cơ quan BHXH các cấp trong tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 21, Nghị quyết 28; giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp tuyên truyền giữa các ban, ngành, đoàn thể, địa phương; kinh nghiệm vận động trực tiếp người dân tham gia BHXH, BHYT; những vấn đề trọng tâm cần tập trung tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 28 trong thời gian tới… Bên cạnh đó, các yếu tố mang tính đặc thù trong tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, BHYT đến đồng bào dân tộc thiểu số được các đại biểu đề cập, chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực hiện.

Thinh Hiện-Hoàng Hùng-Phú Hưng

Bình luận