Năm Chủ tịch ASEAN 2020: Điều chỉnh nhiệm vụ Tiểu ban Vật chất - Hậu cần

22/11/2019, 09:15

Năm Chủ tịch ASEAN 2020: Điều chỉnh nhiệm vụ Tiểu ban Vật chất - Hậu cần - Phó Thủ tướng Phạm Bình Mình vừa ký Quyết định điều chỉnh nội Quyết định số 33/QĐ-UBQG2020 ngày 5/3/2019 của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 (Ủy ban). Theo đó, nhiệm vụ của Tiểu ban Vật chất - Hậu cần của Ủy ban được điều chỉnh.

Họp báo quốc tế về Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam được tổ chức tại Hà Nội ngày 18/11/2019.

Theo quy định mới, Tiểu ban Vật chất - Hậu cần chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, điều phối và bảo đảm vật chất, hậu cần để tổ chức các hội nghị, sự kiện trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam.

Cụ thể, Tiểu ban Vật chất - Hậu cần thực hiện chủ trì, phối hợp với Tiểu ban Lễ tân, Ban Thư ký ASEAN Quốc gia 2020 xây dựng chế độ đài thọ của Chính phủ Việt Nam cho các đoàn đại biểu dự Hội nghị; bảo đảm cơ sở vật chất hậu cần (địa điểm tổ chức, chỗ ở cho đại biểu, phương tiện đi lại, thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị làm việc, trang trí địa điểm diễn ra sự kiện, tổ chức các bữa tiệc, chiêu đãi, ăn uống cho các đại biểu và Ban Tổ chức,...) phục vụ các Hội nghị Cấp cao theo thông lệ ASEAN; bảo đảm phương tiện đi lại, thiết bị (âm thanh, phiên dịch, trình chiếu, truyền hình hội nghị) phục vụ các Hội nghị cấp Bộ trưởng, Quan chức cao cấp thuộc ba trụ cột và pin cho Trưởng đoàn các Hội nghị từ cấp Quan chức cao cấp trở lên; hỗ trợ các Bộ, cơ quan về trang thiết bị phục vụ tổ chức các hội nghị, hoạt động khác khi có yêu cầu.

Tiểu ban Vật chất - Hậu cần còn phối hợp với các Tiểu ban và Ban Thư ký ASEAN Quốc gia 2020 tiền trạm, lựa chọn địa điểm tổ chức các Hội nghị Cấp cao; vận động các cá nhân, tổ chức trong, ngoài nước tài trợ cho các hội nghị, sự kiện của năm Chủ tịch ASEAN 2020; thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020.

Ngoài ra, Quyết định mới cũng điều chỉnh kinh phí hoạt động và cơ sở vật chất phục vụ năm Chủ tịch ASEAN 2020.

Theo quyết định mới, kinh phí cho các hoạt động trong năm Chủ tịch ASEAN 2020 được bảo đảm từ nguồn ngân sách Nhà nước, huy động tối đa các nguồn tài trợ và các nguồn khác.

Đối với kinh phí thực hiện năm 2020, các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương được giao chủ trì tổ chức các hội nghị, hoạt động trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN năm 2020 xây dựng dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước, tổng hợp chung trong dự toán ngân sách năm 2020 của cơ quan, đơn vị, gửi Bộ Tài chính để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền quyết định và giao trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, đồng thời gửi Tiểu ban Vật chất - Hậu cần để tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 khi có yêu cầu.

Các cơ quan, địa phương liên quan chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.

PV

Bình luận