Năm 2018: Kim ngạch xuất khẩu dệt may tăng 16,01%

20/12/2018, 07:39

Năm 2018: Kim ngạch xuất khẩu dệt may tăng 16,01% - Năm 2018 là một năm thành công đối với hoạt động xuất khẩu của ngành dệt may với tổng kim ngạch xuất khẩu đạt trên 36 tỷ USD, tăng 16,01% so với năm 2017. Nhờ đó, thặng dư ngành ước đạt 17,86 tỷ USD, tăng 14,39%, cao nhất từ trước đến nay.

Theo TTXVN

Bình luận