Mong từ biển

04/10/2019, 15:55

Tượng Anh hùng vũ trụ Titop

Mong một cơn mưa vàng

Như trẻ mong gặp Mẹ

Anh mong gặp được em

Đằng đẵng trôi mùa hạn...

 

Lời nào từ hoa ban

Nhụy nào từ bướm trắng

Cỏ nào dâng mật ngọt

Khi em không cất lời?!

 

Mây như đã ngừng trôi

Sóng nản lòng không vỗ

Hàng thông cành lá rũ

Em vẫn trong xa vời...

Tầu chở du khách thăm đảo mang tên người Anh hùng vũ trụ Titop

Có gì đau Thơ ơi

Buộc lòng ta nhức nhối

Ngày qua rồi đêm tới

Mỏi mong em gửi lời ...

 

Bão đã tan lâu rồi

Biển bình yên trở lại

Ngày mai sáng chân trời

Ai thầm thì sớm tối?!...

 

Phải chăng trang đời mới

Soi hình em sáng hồng

Có tiếng chim lật sách

Gieo hạt mầm đơm bông...

Duy Nguyễn

Bình luận