Mong

05/02/2019, 12:16

Mong hương xuân đọng trong mái tóc

Nụ cười duyên đẹp mỗi sớm mai

Con tim nhuộm sắc mầu trần thế

Và yêu thương vời vợi dâng đầy...

Mồng 1 Tết Kỷ Hợi
Nguyễn Hồng Vinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận