Lùi Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 đến cuối tháng 8

12/06/2020, 18:46

Lùi Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 đến cuối tháng 8 - Do khoảng thời gian cũ từ ngày 07/8 đến ngày 15/8/2020 trùng với kỳ thi Trung học Phổ thông và để đảm bảo cho thí sinh nên Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 sẽ được lùi đến cuối tháng 8, dự kiến từ 20/8- 28/8/2020.

Lùi Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 đến cuối tháng 8

Ngày 05/6/2020, Ban Tổ chức kỳ thi Kỹ năng nghề Việt Nam (Ban Tổ chức) có Công văn số 1251/BTCTKNNVN-KNN về việc thời gian chính thức tổ chức thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020, theo đó thông báo thời gian dự kiến tổ chức từ ngày 07/8 đến ngày 15/8/2020.

Tuy nhiên, theo thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo thời gian tổ chức kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia sẽ diễn ra từ ngày 09-10/8/2020 và một số Đoàn dự thi Kỹ năng nghề quốc gia có ý kiến đề nghị thay đổi lịch thi dự kiến nói trên của kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia nhằm tạo điều kiện cho một số thí sinh có thể tham gia cả hai kỳ thi này. 

Tiếp thu ý kiến trên, Ban Tổ chức đã thống nhất lại thời gian chính thức tổ chức kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 20/8/2020 đến ngày 28/8/2020 (có Phụ lục Chương trình Tổ chức kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020 kèm theo).

Các đề xuất, kiến nghị liên quan đến kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 đề nghị gửi về Ban Tổ chức, Tổng cục GDNN (qua Vụ Kỹ năng nghề, địa chỉ: số 37B Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; email: knn.gdnn@molisa.gov.vn; điện thoại: 024.397.479.22, người liên hệ: Anh Nguyễn Hữu Hoàng Minh, chuyên viên) để tổng hợp, báo cáo.

Hòa Vũ - Tuấn Hữu

Bình luận