Lạng Sơn: Người tham gia BHXH tự nguyện tăng 304,3% so với cùng kỳ năm 2018

10/06/2019, 09:24

Lạng Sơn: Người tham gia BHXH tự nguyện tăng 304,3% so với cùng kỳ năm 2018 - BHXH tỉnh Lạng Sơn cho biết, tính đến hết tháng 5/2019, toàn tỉnh Lạng Sơn có 5.580 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 92,2% kế hoạch BHXH giao trong năm; tăng 304,3% so với cùng kỳ năm 2018.

Đ/c Đỗ Văn Khoan – Giám đốc BHXH tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ tháng 6/2019.

Tính đến hết tháng 5/2019, tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn là 744.878 người, đạt 98,8% dự toán BHXH Việt Nam giao. Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc hơn 53.400 người, đạt 95,6% kế hoạch được giao (Tăng 0,8% so với cùng kỳ năm 2018); BHXH tự nguyện 5.580 người, đạt 92,2% kế hoạch được giao (Tăng 304,3%  so với cùng kỳ năm 2018); BHXH thất nghiệp hơn 40.840 người (đạt 93,9%); số người tham gia BHYT gần 739.300 người, đạt 98,8 % kế hoạch được BHXH Việt Nam giao. 

Trong 5 tháng đầu năm, toàn ngành phối hợp với các đại lý thu trên địa bàn (Bưu điện, Hội Nông dân, HLHPN…) tổ chức được gần 110 hội nghị tuyên  truyền về BHXH tự nguyện, phát triển được hơn 1.920 người tham gia BHXH tự nguyện; tổ chức thanh tra, kiểm tra 27 đơn vị trên địa bàn tỉnh, đạt 18% kế hoạch với số tiền truy đóng gần 838 triệu đồng.

Ông Đỗ Văn Khoan - Giám đốc BHXH tỉnh Lạng Sơn cho biết: BHXH tỉnh đã đặt mục tiêu hoàn thành 100% chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trước ngày 15/6/2016.

Không chỉ thực hiện tốt chỉ tiêu về phát triển BHXH tự nguyện, 5 tháng đầu năm 2019, BHXH tỉnh Lạng Sơn cũng tổ chức: Thu BHXH, BHYT, BH tự nguyện gần 539 tỷ đồng, đạt 35,9% kế hoạch được giao; giải quyết kịp thời, đúng chế độ, đảm bảo thuận lợi cho 3.036 lượt người hưởng chế độ BHXH; thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho gần 425.855 lượt người (tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2018) với tổng chi hơn 205,6 tỷ đồng…

Thời gian tới, BHXH tỉnh sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, đặc biệt là thanh tra đột xuất các đơn vị nợ trên 3 tháng; tăng cường kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT và nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ trong đơn vị./.

Minh Phú - Hoàng Phương - Thu Nguyễn

Bình luận