Fintech Và Ngân Hàng - Hợp Tác Hay Đối Đầu?

Fintech Và Ngân Hàng - Hợp Tác Hay Đối Đầu?

22:39 - 20/11/2019

“Công ty Fintech cần đứng ở chức năng kết nối, không nhảy vào việc huy động vốn, dẫm chân vào hoạt động ngân hàng và trở thành đối đầu”, Chuyên gia Tài chính - Ngân hàng...

first pageprev page1234567 ... next pagelast page